»… han hade till och med en ädel inre bildningsdrift, nämligen för läsande av böcker, vilkas innehåll han inte gjorde sig någon möda med; för honom var det fullkomligt likgiltigt, om det gällde någon förälskad hjältes äventyr, om det var någon ABC-bok eller någon bönbok — han läste allting med lika stor uppmärksamhet; hade man stuckit till honom en bok om kemi, så hade han inte vägrat läsa den. Det var inte det, han läste, han tyckte om, utan snarare själva läsandet — eller bättre uttryckt: själva läsandets process, att där ständigt utav bokstäverna bildades något ord, som ibland kunde betyda fan vet vad.«

N. Gogol: Döda själar. (Band 1, kapitel 2.)

free web hosting | website hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

generaldepoten/gendep.html

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats. Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«)

»Kanhända det retar en del, men i så fall är det deras eget fel…«

(Emil Tusens valspråk; citat ur känd visa.)

Innehåll:

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Generaldepotens Kinematografiska Anstalt.


Några av nedan uppräknade svenska undertexter finns även på opensubtitles.org

Generaldepotens Bibliografiska Anstalt.

Några skrifter, vilka kan nerladdas på en gång i en enda fil vardera. HTML-filerna och FB2-filerna lämpar sig vanligen bäst för läsning på skärm, varemot PDF-filerna merendels lämpar sig bäst för utskrift.

Undantag ifrån detta utgör sådana texter, vilka innehåller frakturstil men enbart i PDF-filen och därför kan se bäst ut i denna även vid läsning på skärm.

Ryska Litteraturdepoten.


Litteraturförteckning


Emil Tusen < generaldepoten@rambler.ru >

Registrerad linuxanvändare nr. 59892. Här kan man registrera sig som linuxanvändare.

Dessa  sidor kontrolleras bl.a. i Lynx. Se http://lynx.browser.org/Ser bra ut i nästan vilken vävläsare som helst.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«)