»… han hade till och med en ädel inre bildningsdrift, nämligen för läsande av böcker, vilkas innehåll han inte gjorde sig någon möda med; för honom var det fullkomligt likgiltigt, om det gällde någon förälskad hjältes äventyr, om det var någon ABC-bok eller någon bönbok — han läste allting med lika stor uppmärksamhet; hade man stuckit till honom en bok om kemi, så hade han inte vägrat läsa den. Det var inte det, han läste, han tyckte om, utan snarare själva läsandet — eller bättre uttryckt: själva läsandets process, att där ständigt utav bokstäverna bildades något ord, som ibland kunde betyda fan vet vad.«

N. Gogol: Döda själar. (Band 1, kapitel 2.)

free web hosting | free hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

generaldepoten/gendep.html

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats. Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«)

»Kanhända det retar en del, men i så fall är det deras eget fel…«

(Emil Tusens valspråk; citat ur känd visa.)

Innehåll:

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats. Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Generaldepotens Kinematografiska Anstalt.

Ryska Litteraturdepoten.