20. Skada för skada, öga för öga, tand för tand; såsom han hafwer gjort ene mennisko skada, så skall man göra honom igen.

21. Så at den som slår någon boskap, den skall betalat; men den som slår ena mennisko, han skall dö.

free web hosting | website hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

generaldepoten/bdhs/index.html
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Bibelen i fraktur.

Här följer några avskrifter med fraktur- och schwabacherstil ur »Bibelen eller den Heliga Skrift« (Stockholm 1857) i PDF-format för nerladdning och läsning i lämplig PDF-läsare såsom t.ex. Acrobat Reader, Adobe Reader, Xpdf, GV m.fl.

Följande avskrifter ur »Bibelen eller den Heliga Skrift« (Stockholm 1857) är utförda av Erik Jonsson <generaldepoten@rambler.ru> år 2003 (år tvåtusentre).

Förlagan ifrån 1857 innehåller texten ur 1703 års bibelöversättning (»Karl XII:s bibel«) men med stavningen anpassad till 1800-talets ortografi; t.ex.stavas här »den« och »det« på adertonhundratalsvis i stället för »then« och »thet« på sjuttonhundratalsvis. Den är tryckt i frakturstil med framhävningar i schwabacher, vilken i frakturtryck brukas motsvarande kursiven i antikvastil till framhävningar.

Dessa filer innehåller avskrifter i fraktur- och schwabacherstil och är således icke avbildningar av förlagans textsidor utan riktig text med stilar genom att PDF-filerna är försedda med inbäddade typsnitt. Sådana PDF-filer kan omvandlas till ren text (om än ligaturerna kommer att återgivas med andra tecken än bokstäver), kopieras in i andra program o.s.v.

Den som är ovan vid att läsa fraktur och har svårt för att känna igen bokstäverna kan först öva sig på »Propheten Daniel« ur samma bibel. Den kan läsas i PDF-filen daniel.pdf, vilken innehåller texten i frakturstil på förlagans vis i vänsterspalten och samma text i antikvastil i högerspalten.

Här finns nu följande böcker:


Här finns också några andra texter i frakturstil:

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll:


Litteraturförteckning

Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).