Den gången i Wilkinsfield blev han också nästan ställd till svars. Han blev ju formligen belägrad, innan vi sedan kom till den svarte Bommys koja. Bröderna Jim och Tim och Tjocke-Sam ville komma åt honom. De hade visst en hämnd att ta ut på honom. Nå, om de visste, att han nu är i Prescott och därtill en stenrik gynnare, så skulle de snarast bryta upp för att avlägga ett besök hos honom.
free web hosting | website hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Nordamerikas Förenta Stater (sydvästra delen) och norra Mexiko.

 

Karta över sydvästra USA och norra Mexico

Denna karta omfattar bl.a. de områden, där handlingen i avsnitt 35-66 av Karl Mays fortsättningsroman »Tyska hjertan, tyska hjeltar« och flera av hans indianböcker utspelar sig.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«)

Innehåll:


Litteraturförteckning