free web hosting | free hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

generaldepoten/dhm/footnode.html

...arbetsmedel
Med »arbetsmedel« menar Marx i huvudsak produktionsredskap. - Red.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...oberoende
Kurs. av red.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

J.V. Stalin (1879–1953):

»Om den dialektiska och den historiska materialismen«. (1938).

Ur »SUKP(b):s historia. Kortfattad kurs.«. (Stockholm 1939).

Hela texten finns här även beredd för utskrift i PDF-filen dihimat.pdf att läsa i Xpdf, Acrobat Reader, Ghostview, GV eller GSView, som kan hämtas från ftp.sunet.se

Emil Tusen

<generaldepoten@rambler.ru> Fri Apr 21 17:02:46 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).


Litteraturförteckning

Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).