free web hosting | website hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Frälseböndernas barn.

Det har varit möjligt att följa upp Mårten Pålssons samtliga barn och se, vad det blev av dem.

Äldste sonen, Pål, utbildades till smed och blev gårdssmed i Hilleshög, där han dog 1866. Olof blev torpare under Hildesborg. Lars var först dräng i Hilleshög men flyttade sedan ut till Landskrona.

Eftersom jag inte kunnat återfinna honom i någon husförhörslängd där, har han tydligen flyttat någon annanstans och försvinner därmed ur den här berättelsen. Sonen Jöns blev också torpare under Hildesborg. På 1860-talet finns han på Härslövs fattighus. Dottern Sissa blev gift med en åboson på Hilleshög 2, ett gammalt skattehemman. Genom sitt giftermål klättrade hon alltså upp på den sociala stegen

Av Mårten Pålssons barnbarn skulle flera komma att flytta in till Landskrona. Påls son Olof blev smed som sin far och flyttade in till staden 1848. På 1870-talet bor han i eget hus vid Stora Norregatan, en av stadens huvudgator.

Torparen Jöns Mårtensson hade tre barn, som flyttade in till Landskrona, Ola, Mårten och Pernilla. Ola flyttade in 1854, då han betecknas som dräng. På 1870-talet finner vi honom som husägande arbetare nära stadens centrum. Brodern Mårten flyttade in 1853 som dräng hos en vagnman. På 1870-talet står också han i husförhörslängden som husägare. Han dör dock redan 1872 från hustru och tre barn. Systern Pernilla kom till Landskrona 1874 som piga.[Nästa] [Opp] [Bakåt]
Vidare: Skattebönders avkomlingar. Högre: Från enskiftat jordbruk i Åter: Från bondby till arbetarstad.Per Jonsson (1928–1998):
»Från enskiftat jordbruk i Hilleshög till verkstadsindustri i Landskrona.«
Copyright © Erik Jonsson.

Sat Nov 6 21:40:12 CET 1999


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).