»Sovjetunionens Folkkommissariers Råd och SUKP(b):s Centralkommitté kräver av er:

5) Uppställa partisanförband och diversionsgrupper i de av fienden ockuperade räjongerna för att bekämpa fientliga arméenheter, uppelda partisankrig allestädes och överallt, spränga broar och vägar, förstöra telefon- och telegrafledningar, sätta eld på förråd o.s.v. — I de besatta räjongerna skapa outhärdliga förhållanden för fienden och alla hans medbrottslingar, förfölja och förinta dem vid vart steg, de tar, och omintetgöra alla deras företag.«

ur J.V. Stalin:
Direktiv till parti- och sovjetorganisationer i områdena vid fronten.
(J.V. Stalin: Verk, band 15)

free web hosting | free website | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Det unga gardet.

några utdrag ur Alexander Fadejevs roman

(Molodaja gvardija)

Sergej Bondartjuk i rollen som Valjko, vilken här på bilderna med Sjpagins kulsprutepistol PPSja-41 deltar i partisanangrepp emot järnvägsbro med nazityskt trupptransporttåg i Sergej Gerasimovs film »Det unga gardet« (Sovjetunionen 1948) efter Fadejevs socialistiskt-realistiska roman
Sergej Bondartjuk i rollen som Valjko, vilken här på bilderna med Sjpagins kulsprutepistol PPSja-41 deltar i antifascistiskt sovjetiskt partisanangrepp emot järnvägsbro med nazityskt trupptransporttåg i Sergej Gerasimovs film »Det unga gardet« («Molodaja gvardija», Sovjetunionen 1948) efter Aleksandr Fadejevs ungdomsroman. (Bildföljd ifrån höger till vänster.)

bild av Aleksander Fadejev


Dessa brottstycken ur första delens första och andra kapitel är översatta till mer eller mindre skånsk svenska under åren 2002–2004 av Erik Jonsson <generaldepoten@rambler.ru> efter A. Fadejev: «Molodaja gvardija», utgiven av förlaget Karelija/Karjala i Petrozavodsk/Petroskoi och tryckt i Sordavala/Sortavala 1970.

Som pappersbok har tidigare utkommit en översättning av Carl Herald, utgiven av Arbetarkulturs förlag och tryckt i Stockholm 1950.

Den ryska texten har emellertid ändrats flera gånger, så att varken den svenska översättningen ifrån 1950 eller den norska ifrån 1946 av Natalia Frederiksen överensstämmer till innehåll eller ens kapitelindelning med den ryska utgåva, de följande utdragen är översatta efter.

Fadejev fick kritik för att inte tillräckligt ha framhävt partiets ledande roll i motståndskampen. Han gjorde därför nya versioner av boken, där partiets ledande roll framhävdes. Vi har kastat ett öga på en rysk utgåva ifrån 1970, en norsk översättning ifrån 1949 efter första ryska upplagan ifrån 1945 och en svensk utgåva ifrån 1950, vilken kan vara gjord efter samma förlaga, som den norska.

Redan vid en hastig blick märker man, att 1970 års ryska text verkligen betonar partiets ledande roll mer än den norska från 1949 och den svenska från 1950. I de äldre versionerna kan man uppfatta ungdomarnas motståndskamp emot tysk ockupation såsom något rätt spontant, de kommer på av sig själva till följd av sitt patriotiska sinnelag. I 1970 års utgåva är där däremot redan tidigt intet tvivel om, att motståndsrörelsen är förberedd och organiserad av partiet, långt innan området blir besatt av hitlerfascistiska trupper.

Emellertid är det ändå inte säkert, att det är Fadejev själv, som har stått för alla ändringar. Vi har också sett litet på en utgåva ifrån 1967, som ligger ute på Världsväven. Där står t.ex. följande i tredje kapitlet:

Överbringa vårt partisantack till Nikita Sergejevitj Chrustjov.

Denna rad från tredje kapitlet i 1967 års utgåva finns inte med på motsvarande ställe i 1970 års utgåva. Man kan här få intrycket, att Chrustjevs namn har stoppats in i texten i början av sextiotalet, när han var Sovjetunionens ledare, men sedan har tagits bort igen, när det var dags att göra i ordning en ny upplaga av «Molodaja gvardija». Detta är åter en gissning. Emellertid avled Fadejev år 1956, så att han därmed bör vara oskyldig till åtminstone ett av dessa ändringstillfällen — såvida han inte har haft flera versioner av texten liggande, för att eftervärlden skulle kunna välja den för tillfället lämpligaste.

Vidare står i samma stycke i 1967 års version (enligt texten på Maksim Mosjkovs bibliotek):

Och om den lyckan faller på er lott, Andrej Jefimovitj, att tala med självaste överbefälhavaren, så säg honom, att vi gör vår plikt med heder.

I pappersboken ifrån 1970 lyder motsvarande mening sålunda:

Och om den lyckan faller på er lott, Andrej Jefimovitj, att tala med överbefälhavaren kamrat Stalin, så säg honom, att vi gör vår plikt med heder…

Kamrat Stalins namn har tydligen försvunnit ur »Det unga gardet« under Chrustjovs tid vid makten men sedan kommit till heders igen (med viss fördröjning).

Se även våra kommentarer till »Kiimasjärvis fall« av Gennadij Fisch.Sovjetiska partisaner spränger järnvägsbro med nazityskt trupptransporttåg i Sergej Gerasimovs film »Det unga gardet« (Sovjetunionen 1948) efter Fadejevs socialistiskt-realistiska roman
Sovjetiska partisaner spränger järnvägsbro med nazityskt trupptransporttåg i Sergej Gerasimovs film »Det unga gardet« («Molodaja gvardija», Sovjetunionen 1948) efter Alexander Fadejevs roman. De sovjetiska partisanerna hade till uppgift att med alla till buds stående medel och förfaranden tillintetgöra och fördriva de fascistiska inkräktarna. Det var förvisso en rättfärdig kamp. De, som i vår tid på motsvarande sätt kämpar med till buds stående medel för att fördriva inkräktare, kallas av dagens ockupanter för »terrorister«. Hitlertidens tyska ockupanter hade förmodligen motsvarande syn på sina fiender i de besatta områdena…
Sovjetiska röda partisaner spränger järnvägsbro med nazityskt trupptransporttåg i Sergej Gerasimovs film »Det unga gardet« (Sovjetunionen 1948) efter Fadejevs socialistiskt-realistiska roman

Se i anslutning till denna text även:

Och så skall vi i detta sammanhang icke glömma »Föraren«…   :)Adolf Hitler (spelad av Sergej Martinson) i den antifascistiska filmkomedin »Schweiks nya äventyr« i regi av Sergej Jutkevitj (Sovjetunionen 1943).
Sergej Martinson som Tysklands fascistiske diktator Adolf Hitler i den antifascistiska filmkomedin »Schweiks nya äventyr« («Novyje pochozjdenija Sjvejka», Sovjetunionen 1943) i regi av Sergej Jutkevitj.Adolph Hitler (spelad av Sergei Martinsson) i den antifaschistiska filmkomedin »Sjvejks nya äventyr« i regi av Sergei Jutkevitsch (Sovjetunionen 1943).

Ur Gerasimovs film »Det unga gardet« (1948):

Se även bilder ur filmen Det unga gardet samt länkar och andra upplysningar om filmen .


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«)

Innehåll:


Litteraturförteckning