free web hosting | free website | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting


Om detta dokument …

Finntorparen Pål Hindersson.

Detta dokument är framställt såsom LaTeX-uppmärkt text i textredigeraren GNU Emacs under operativsystemet Slackware Linux och omvandlat till HTML medelst LaTeX2HTML translator Version 96.1-h (September 30, 1996) Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.

Följande kommando utlöste omvandlingen:
latex2html Finntorparen_Paul_Hindersson.tex.

Omvandlingen igångsattes av Emil Tusen Tue Jul 11 20:12:52 CEST 2000


[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Pål Hindersson och 1789 Opp: Finntorparen Pål Hindersson i Bakåt: Torparen och fosterjorden.

Denna text är hämtad ur Per Jonssons artikel »Finntorparen Pål Hindersson«., vilken tidigare offentliggjorts i skriftserien »Arbetets historia«. (föreläsningar vid Arbetshistoriska seminariet, Historiska institutionen i Lund), häfte 5 (1992).
Copyright © 1992 Per Jonsson.
Copyright © 1999 Erik Jonsson.
Fullkomlig överensstämmelse med den tryckta texten garanteras icke.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Tue Jul 11 20:12:52 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).