free web hosting | free hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Skjutit björnar. 25 februari Opp: Matts Jakobsson. Bakåt: Trolldom med lappesporre. 2

Skjutsvägran. 19 februari 1677.

S d saakfältes fölliande personer som försummat skjutsningh då kongsfolket framreest hafver nembl: Nils Hansson i Brunnshyttan 3 rdr, Anders Hindriksson i Hesslehögden 3 rdr smt för sturskhet och betala 4 dlr kmt till den som skjutsade för honom, Jacob Jacobsson i Tomesiön, 3 rdr för treskheet, Mattes Jacobsson i Mången dito 3 dlr, sedan der någon befinnes hädanefter treskas, enär tillsäges om skiutsning, då skall den plickta sine 40 rdr smt och att lijka fult giöra de resterande skiutsfärderna, än plicktar Pär Carlsson i Hult 3 rdr smt för treskheet, efven hustro Ingeborgh ibidem 3 dlr och betala huar sin daler kmt till dem som skjutsat.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).