free web hosting | free website | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Diverse stölder. 25 februari Opp: Matts Jakobsson. Bakåt: Skjutsvägran. 19 februari 1677.

Skjutit björnar. 25 februari 1678.

Lars Skiötts son[Not] vidh Sandsiön haar förlidit åhr skutit allena fyra gambla biörnar och Mattes i Mången och denne Lars skutit tree gambla tillhoopa, att det blifver in allt siu stycken, det rätten bevittnade.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).