free web hosting | free website | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Tjuverier och grova stycken. Opp: Matts Jakobsson. Bakåt: Matts mor mördad? 25

Skuld till kyrkoherdens änka. 19 juni 1679.

S d pålades fölliande personer att betahla fordom kyrckioherdens hr Olufs enckia dhen rest dhe henne skyldiga ähre, nembl. Oluff Hansson i Säfsiön 5 -- kopparmyndt, Måns Tomesson i Silcken 26 lb ossmundsjern, 2 kannor rogh, 2 1/2 kanna korn, Johan Oluffsson ibidem 2 faat jern, 12 - och 16 öre kmt sädestijonde, 7 åttingar och 1 stoop, Mattes i Mången 1 faat och 8 lb korn, 1 åttingh och 3 kannor, 5 kannor rogh och 1 stoop, Erick Pedersson i Lööfsiön 2 åttingar rogh, 2 åttingar korn, sonen Erick 1 --, Nils Jonnsson på Högboren 6 -- kmt, rogh 17 1/2 tunna, 13 kannor korn, 8 kannor hafre, Arffvedh i Hallvardstorp 2 faat korn, rogh 1 lb och 4 1/2 tunna, 1 lb och 6 kannor korn, 3 kannor hafre och -- saldt, hvilcka påster betalas i tillkommande höst.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).