free web hosting | website hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Rymning ifrån Bergsregementet. Opp: Matts Jakobsson. Bakåt: Skuld till kyrkoherdens änka.

Tjuverier och grova stycken. 11 januari 1681.

S d stälte landsgevalljeren Anders Jöransson för rätten een berycktat tiuff, Mattes Jacobsson vidh nampn ifrån Mången, hvilcken anklagades för det han skall många tiuffverier och andra grofva stycken begådt hafva, dher öfver nu begiäres ransakningh och domb.

Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).