free web hosting | website hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hostingDate Hot Girls

Click Here!

Save Your Money

Click Here!

[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Diverse stölder. Opp: Tjuverier och grova stycken. Bakåt: Tjuverier och grova stycken.

Rymning ifrån Bergsregementet.

Företog alt så detta besvär, då i förstone gaaf bergsfougden i bergslaget välb:e Gustaff Larsson tillkiänna att dhenne Mattes Ao 1675 då bergsregementet gick uth varth skrifven till soldat, hvilcken gick genom mönstringen uthi Örebroo, sedan när han kom till Vijby i Närickie så leigde han een annan i sitt ställe som strax rymbde och sålunda haar ej Mattes eller dhen han leigdt giordt någon tienst, uthan hållit sigh undan, det och Mattes nu för rätten godvilleligen bekiende sandt vara.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).