free web hosting | website hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Tvist med grannarna. 15 Opp: Matts Jakobsson. Bakåt: Matts Jakobsson.

Tillåtelse ta upp Mången. 16 juni 1666.

Lars Skytts Stiffson i Löffsiön Mathis Jacobsson lofvade att villia upptaga Mången som en långh tijdh hafver legat öde, der emot -- Hr landshöfdingen lofvade honom frijheet för alla ordinarie uthlagor in till åhr 1668, han skall och njuta dhe ägor bådhe i lands och strand som till be:te torp legat hafva för andra omliggiande grannar omolesterat.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).