free web hosting | free hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Pengar och silverföremål. Opp: Diverse stölder. Bakåt: Pengar.

Redskap.

Vijdare framlades een lista på hvadh han skall stuhlit ifrån Mattes i Jällinge, dhen nu oplästes, män Mattes neekade dher till, så när som een isbill den han bekiende sigh i ett noothuus tagit hafva.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).