free web hosting | free website | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Säd. Opp: Diverse stölder. Bakåt: Hästar.

Vapen och ammunition.

Gevallieren förmeendte det Mattes Jacobsson skall stuhlit een räflebössa ifrån een man benämbdh Zacharias Mattsson i Båren och Nåås sochn, hvilcken Zacharias fått sine kruttygh hoos honom igen, dock neekade Mattes her till.

Äfven säger Mattes sigh ej stuhlit een annan bössa, som gevallieren berättar vara bortkommen för een man i Philipstads bergslagh, uthan bekienner sigh dhen kiöpt för 10 dlr kopparmyndt.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).