free web hosting | website hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Olovligt hysande. 4 februari Opp: Matts Jakobssons söner. Bakåt: Matts Jakobssons söner.

Lönskeläger. 17 maj 1682.

S d stältes för rätten Erick Matsson i Mången och Anna Marcusdotter i Tomsiön, hvilka anklagades för begångit lönskeläger, det dhe begge frivilligt tillstodo och konan födt barn i förledit åhr midsommarens tijden. Fördenskull saakfältes han efter det 3 cap BLL till 40 dlr silf:mynt och hon efter praxin till 20 dlr sölf:mynt, han skall hielpa henne i kiörkien, begge skohle stå uppenbara skrifft, sampt efter lagh det 18 cap erfd BLL opfostra barnet och han gifva henne 20 dlr kopp:mynt i förlijkning.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).