free web hosting | free website | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Älgjakt. 30 januari 1686. Opp: Matts Jakobssons söner. Bakåt: Olovligt hysande. 4 februari

Kyrkans fordran på Matts Mattsson.

S d afsades af rätten att dommaren Biörn Pädersson på Saxhyttan, nembdmannen Erick Svensson vijdh Grufvan och Christopher Pehrsson vijdh Grufvan uppå kiörkioverden Petter Bryngelssons vijdh Hällefors anfordran afhöra efterskrefne, som skohla vara skyldiga till Hällefors kiörckia, nämbligen Olof Frantsson i Norhelgen, Erick Thomsson ibidem, Pähr Tijmansson grufvedräng, Lars Giällersson vijd Grufvan, Håkan Pährsson i Säfsiön, Olof Jansson och Pähr Olofsson i Säfsiön, Sefve Nilsson i Thomsiön, Matts Mattsson i Mången; Matts Nilsson Pansar, och Påhl Matsson ibidem om dhe tillstå dhen skuldh, han på kiörkiones vägnar af dhem att fordra hafver och så frampt dhe skuldhen tillståå, meddehla dhe då bem:te kiörckiavärdh attest dher åh, hvar efter han hr executoren -- om förhielpande till kiörkiones betahlninghm -- af vederböranderne vijdh 3 dlr sölfvermynt -- sigh på föresagdan dagh infinna, när dhe af bem:te -- stämbde blifa.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).