free web hosting | free hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Våldtäktsanklagelse. 21 augusti 1688. Opp: Matts Jakobssons söner. Bakåt: Älgjakt. 30 januari 1686.

Lägersmål. 9 februari 1687.

S d saakfältes uppå befallningsmannens välbetrodde Carl Gilliusson Tollets anklagande, Erick Matsson i Mången och konan Karin Persdotter ibidem, för begångit lägersmåhl, det dhe begge bekiende, han förmedelst det 3 cap gift BLL till 40 dlr sölf mynt, men som han sigh tillförende medh lägersmåhl försedt, ökas hans brott till 80 dlr i anledning aff konung Gustaf Adolphs strafordning 1 punct, och hon till 20 dlr efter vanlig praxin, begge skola ståå oppenbara skrift, han skall gifva henne 20 dlr kopparmynt i förlijkning, hielpa i kiörkia och opfostra barnet efter den 18 cap erfd BLL hon i trij och han i 4 åhr.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).