free web hosting | free hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Skottpengar för björn. 26 Opp: Matts Jakobsson. Bakåt: Tvist med grannarna. 15

Tvist om hö. 1 februari 1668.

Matts Jacobsson i Mången skall behålla dedh höö som han in om sitt tilldelte rååmerke slagit hafver, men dedh som utom ähr skall han qvittere Matts Larsson i Thomsiöön, belanghande dedh som emoth förbudh klaghas öfver, att Mattias i Mången taghet haffver, nekadhe han inständight dher till, dherföre och Mats Larsson i Thomsiöön skaffar sigh bättre beskiedh till nästa tingh.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).