free web hosting | free website | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Lägersmål. 13 juni 1703. Opp: Matts Jakobssons söner. Bakåt: Inträde på Mången. 13

Matts stämmer Erik. 4 juni 1697.

Såsom Mats Matsson i Mången som uthtagit stämbning på sin broder Erick Matsson ibm, angående det han sådt Matses åkrar och kåhlsäng med mera, ej hade något bevijs om stämbningens lefvererande, altså kunde rätten Erich frånvarande sig med saken denna gången icke befatta.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).