free web hosting | free hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Skottpengar för björn. 23 Opp: Matts Jakobsson. Bakåt: Tvist om hö. 1

Skottpengar för björn. 26 februari 1673.

Mats Jacobsson i Mången beviljades skåttpgr för een gl biörn som han skutte:t haffer. Item Johan Månsson i Saxhyttan för 3 st gl biörnar och een gl vargh efter Kongel Majts 1664 åhrs skiuth eller jacktord plakatt.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).