free web hosting | free website | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Erik skjuten. 6 februari Opp: Matts Jakobssons söner. Bakåt: Tidelag. 17 februari 1705.

Eriks rymning. 18 februari 1705.

S dag inkom berättelse till rätten, att Erich Mattsson i Mången har nu i natt i fiärdingsmannens Hans Svenssons på Heden huus strukit af sig handklöfvarne och borttgådt, derföre kunde rätten intet vidare sluthgiöra i saken uthan ansade vederbörande betiänte att honom med all flijth efterstå, att der giörligit är han må kunna ertappas och derefter domb blifva.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).