free web hosting | website hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Tvist med granne. 23 Opp: Matts Jakobsson. Bakåt: Skottpengar för björn. 26

Skottpengar för björn. 23 februari 1674.

S d saakfältes Hans Andersson i Säfsiön till 3 dlr smt för begångit slagsmåhl på sin granne Mattes ibidem. Item plicktar Mattes vice vierca 3 dlr smtt för begångit slagsmåhl på Hans.

S d opviste Mattes Jacobsson i Mången sigh skutit een gl biörn -- huilket honom bevilliadhes skåttepenningar, 4 - smt efter 1664 åhrs djurfångordning 18 punckt af häradssaakören eller i fall der intet --- då af cronones.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).