web space | free website | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Stöld av en tunna Opp: Matts Jakobsson. Bakåt: Skottpengar för björn. 23

Tvist med granne. 23 februari 1674.

S d bevilliadhes laga syn tillkännandhe -år emellan Mången och Löfsiöns hemman oppå der ängiar som tvistas om i medlertijdh efterlåtes --- Mången att behålla dher tvenne hööstackar som han bärgat hafver, dock hööt först af 3 stycken nämbdemän verderas och sedan der dedt pröfvas efter föregådt syn vara uppå Löfsiöns ägor bärgt blifer Mattes då skyldight att betahla till Erik Pedersson i Löfsiön.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).