free web hosting | free website | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Stölder av pengar och Opp: Matts Jakobsson. Bakåt: Tvist med granne. 23

Stöld av en tunna råg. 20 juni 1674.

S d besväradhe sigh Lars Påhlsson i Sandsiön öfver dett för någon tijdh sedan stahls ifrån honom 1 tunna rågh och tvenne säckar och såsom han sågh spåren till Mattes i Mången, dess utan skall hafva sagdt för sin svåger Erick Simonsson dett han ----- stulet rågen, der för honom misstänkas --- till Mattes ----- ständigt. För den skull oppskiöts till dess klandra skiähl ------ inhemtas kan, be---ligen -- ---- dett een tiuf som nu flycktigh ähr skall sådant --- haft --.Dessa protokollsutdrag anknyter till Per Jonssons artikel Matts Jakobsson och hans barn.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Wed Jul 12 00:58:49 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).