free web hosting | free website | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Landskrona järnvägsstation.


bild av Landskrona järnvägsstation den 15 maj 1975 på morgonenbild av biljett i kartong för resa tur och retur Landskrona-Lund den 18 juni 1967

Till bilderna >>--->>>

LANDSKRONA (Landskrona stad, Malmöhus län). L. & H. J. 598 km från Stockholm över Eslöv. Klass 8. Dyrort D. Uppbörd c:a 1.535.000 kronor. Tjänstgöringstid 16 timmar. Stationsföreståndare   B.  S a n d b e r g,   f. 26 dec. 1868. Övriga tjänstemän: 3 förste stationsskrivare, 3 stationsskrivare, 2 telegrafister, 2 förste kontorsbiträden, 6 kontorsbiträden, 4 stationskarlsförmän, 27 stationskarlar, 1 nattvakt, 5 notisbud och 2 konduktörer. Övergångsstation för linjen Landskrona–Kävlinge och Statens Järnvägar.

Stad med c:a 19.500 inv. Industri: Sockerraffinaderi, konstgödningsfabrik och mek. verkstäder. Sevärdheter m.m: Citadellet (museum), slottsparken och växtförädlingsanstalt, Flottans flygstation på ön Gråen, Öresundsvarvet, Sveriges största skeppsvarv. Staden har den djupaste hamnen mellan Göteborg och Karlskrona. I Landskrona är förlagd en skvadron av Skånska husarregementet. Ångbåtsförbindelser: Köpenhamn 1 1/2 t., Göteborg 20 t. och Ven 1/2 t.

citerat ur C.J. Johanneson: »Sveriges Järnvägsstationer«. (Stockholm 1926).

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Några andra bilder ifrån Landskrona:

Särskilda tåg:

Andra stationer:

En järnvägsberättelse: