free web hosting | free website | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861			    LÄROBOK

				 i

			 FRANSYSKA SPRÅKET

				EFTER

		 PROF. H. G. OLLENDORFF'S NYA METHOD

			   UTARBETAD

				 AF

			  J.U. GRÖNLUND

				 ---				  

			   STOCKHOLM

		   ZACHARIAS HÆGGSTRÖMS FÖRLAG

				 1861

			   STOCKHOLM.

		   TRYCKT HOS P.A. NYMAN. 1861.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: