free web hosting | free hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Andra Lektionen.	Deuxieme Leçon.

Den, honom. Det.		 Le (står före verbet).

Har Ni min hatt?		 Avez-vous mon chapeau?
Ja, min herre, jag har den.	 Oui, Monsieur, je l'ai. (Se Anm. B. Lekt. 1).

God.				 Bon.
Dålig.				 Mauvais.
Vacker.				 Joli.
Skön.				 Beau.
Ful.				 Vilain.
Gammal.				 Vieux.
Klädet.				 Le drap.
Det fula klädet.		 Le vilain drap.

Anm. A.  Framför Adjektiver, hvilka i Svenskan antaga den
demonstrativa artikeln, och framför Substantiver, bestämda af en
efterföljande attribut-sats, hvilka likaledes hafva sistnämnde
artikel, brukas i Fransyskan alltid bestämda artikeln, le. Den
bestämningsändelse (-e eller -a för Maskulinum och -a för Femininum
och Neutrum), som Adjektiverna i Svenskan dessutom antaga, samt den
bestämda artikeln (-en, -et), som de dermed förenade Substantiverna
hafva, så ofta en relativ bisats icke följer, kunna i Fransyskan, som
saknar alla bestämningsändelser, icke uttryckas.

Skon.				 Le soulier.
Veden.				 Le bois.
Strumpan.			 Le bas.
Tråden.				 Le fil.
Hunden.				 Le chien.
Hästen.				 Le cheval.
Har Ni den vackra hunden?	 Avez-vous le beau chien?
Jag har honom.			 Je l'ai.

Icke.				 Ne - pas.

Jag har icke.			 Je n'ai pas.
Jag har icke brödet.		 Je n'ai pas le pain.
Nej, (min herre).		 Non, Monsieur.
Har Ni min gamla hatt?		      Avez-vous mon vieux chapeau?
Nej, min herre, jag har den icke.     Non, Monsieur, je ne l'ai pas.

Skriföfning 2.

Har Ni min sköna häst? Ja, jag har den. Har Ni min gamla sko? Nej, jag
har den icke, Hvilken hund har Ni? Jag har eder vackra hund. Har Ni
mitt dåliga papper? Nej, jag har det icke. Har Ni det goda klädet? Ja,
min herre, jag har det. Har Ni min fula bössa? Nej, jag har den
icke. Hvilken bössa har Ni? Jag har eder sköna bössa. Hvilken strumpa
har Ni? Jag har linnestrumpan. Har Ni min linnestrumpa? Jag har icke
eder linnestrumpa. Hvilken bössa har Ni? Jag har jernbössan. Har Ni
min jernbössa? Nej, min herre, jag har den icke. Har Ni det gamla
brödet? Jag har icke det gamla brödet. Hvilken sko har Ni? Jag har min
sköna lädersko. Hvilken tvål har Ni? Jag har min gamla tvål. Hvilket
socker har Ni? Jag har edert goda socker. Hvilket salt har Ni? Jag har
det dåliga saltet. Hvilken hatt har Ni? Jag har min dåliga
pappershatt. Har Ni min fula trädsko? Nej, min herre, jag har den
icke.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: