web space | free website | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Tredje Lektionen.	Troisième Leçon.

Någonting. Något.		 Quelque chose.
Har Ni något?			 Avez-vous quelque chose?
Jag har något.			 J'ai quelque chose.

Intet. Ingenting.		 Ne - rien.

Jag har intet.			 Je n'ai rien.
Vinet.				 Le vin.
Mitt silfver, mina penningar.	 Mon argent.
Guldet.				 L'or.
Snöret, snodden.		 Le cordon.
Bandet.				 Le ruban.
Guldbandet.			 Le ruban d'or.
Knappen.			 Le bouton.
Kaffet.				 Le café.
Osten.				 Le fromage.
Rocken.				 L'habit.
Min rock.			 Mon habit.
Silfverljusstaken.		 Le chandelier d'argent.

Är Ni hungrig?			 Avez-vous faim?
Jag är hungrig.			 J'ai faim.
Jag är icke hungrig.		 Je n'ai pas faim.
Är Ni törstig?			 Avez-vous soif?
Jag är törstig.			 J'ai soif.
Jag är icke törstig.		 Je n'ai pas soif.
Är Ni sömnig?			 Avez-vous sommeil?
Jag är sömnig.			 J'ai sommeil.
Jag är icke sömnig.		 Je n'ai pas sommeil.

Något godt.			 Quelque chose de bon.

Har Ni något godt?		 Avez-vous quelque chose de bon?

Intet dåligt.			 Ne - rien de mauvais.

Jag har intet godt.		 Je n'ai rien de bon.

Anmärkn. Quelque chose, ne - rien och que fordra de efter sig, om de
stå framför ett adjektiv. Ex.:

Har Ni något vackert?		Avez-vous quelque chose de joli?
Jag har intet vackert.		Je n'ai rien de joli.

Hvad?				Que? (utan verb: quoi?)
Hvad har Ni?			Qu'avez-vous?
Hvad har Ni för godt?		Qu'avez-vous de bon?
Jag har det goda kaffet.	J'ai le bon café.

Skriföfning 3.

Har Ni mitt goda vin? Jag har det. Har Ni guldet? Jag har det
icke. Har Ni penningarne? Jag har dem (le). Har Ni guldbandet? Nej,
min herre, jag har det icke. Har Ni eder silfverljusstake? Ja, jag har
den. Hvad har Ni? Jag har den goda osten. Jag har min klädesrock. Har
Ni min silfverknapp? Jag har den icke. Hvilken knapp har Ni? Jag har
eder guldknapp. Hvad har Ni för snodd? Jag har guldsnodden. Har Ni
något? Jag har något. Hvad har Ni? Jag har det goda brödet. Jag har
det goda sockret. Har Ni något godt? Jag har intet godt. Har Ni något
skönt? Jag har intet skönt. Jag har något fult. Hvad har Ni för
fult. Jag har den fula hunden. Har Ni något vackert? Jag har intet
vackert. Jag har något gammalt. Hvad har Ni för gammalt? Jag har den
gamla osten. Är Ni hungrig? Jag är hungrig. Är Ni törstig? Jag är icke
törstig. Är Ni sömnig? Jag är icke sömnig. Hvad har Ni för skönt? Jag
har eder sköna hund. Hvad har Ni för dåligt? Jag har ingenting
dåligt. Hvilket papper har Ni? Jag har edert goda papper. Har Ni den
sköna hästen. Ja, min herre, jag har den. Hvilken sko har Ni? Jag har
min gamla lädersko. Hvilken strumpa har Ni? Jag har eder linnestrumpa.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: