Jag tillägnar er denna bok och tillägnar den därvid även minnet av den snillrike berättare, som var Alexandre Dumas, er far. I detta verk har jag försökt göra Mathias Sandorf till en Monte-Cristo i serien « Voyages extraordinaires ». Jag ber er ta emot denna tillägnan såsom ett vittnesmål om min djupa vänskap.
free web hosting | free hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Jules Verne:
Mathias Sandorf.

Tillegnan


Tillegnan.

Till Alexandre Dumas d.y.

Jag tillegnar Er denna bok och tillegnar den dervid äfven minnet af
den snillrike berättare, som var Alexandre Dumas, Er far. I detta
verk har jag försökt göra Mathias Sandorf till en Monte-Cristo i
serien »Voyages extraordinaires«. Jag ber Er att mottaga denna
tillegnan såsom ett vitnesmål om min djupa vänskap.

                --- Jules Verne

Hr. A. Dumas' svar.

23 Juni 1885.

Käre vän!

Jag är mycket rörd af Er goda tanke att tillegna mig Mathias Sandorf,
hvilken jag skall börja läsa, så snart jag återkommer på fredag eller
lördag. Ni hade rätt i er tillegnan, då Ni förknippade minnet af min
far med vänskapen till sonen. Ingen har mer förtrollats än
författaren till Monte-Cristo vid läsningen af Era lysande, originella
och medryckande fantasistycken. Der var emellan Er och honom en så
uppenbar litterär slägtskap, och ifråga om litteraturen var Ni mer än
jag hans son. Jag har tyckt om Er så länge, att det passar mig mycket
väl att vara Er bror.

Jag tackar Er för Er ihärdiga tillgifvenhet och jag försäkrar Er än en
gång och än varmare om min egen.

                --- A. Dumas.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Denna fil senast ändrad 7 Apr 2006 

Innehåll:

Senaste ändring af någon fil: Sön 14 Okt 2007 16:06:44 CEST

Jules Verne (1828–1905): Mathias Sandorf. Roman (1863–1885).
Öfversättning år 2005 (tvåtusenfem) och 2006 (tvåtusensex) ifrån fransyska språket (med visst stöd af en rysk öfversättning) till mer eller mindre skånsk svenska af Erik Jonsson (1954– ).
Copyright © 2005–2006 Erik Jonsson.
Förvaras åtkomligt.
Uppgifterna om författarens och öfversättarens namn få ej aflägsnas, utplånas eller eljest göras oläsliga.
Bäst före nästa ändringsdatum.

Innehållsförteckning

Kartor

Andra sidor om »Mathias Sandorf«


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: