Ragusa --- eller snarare den lilla staten Ragusa --- har länge varit republik, till och med före Venedig, det vill säga redan på 800-talet. Det var inte förrän 1808, som Napoleon I genom ett dekret följande år förenade den med konungariket Illyrien och gjorde av den ett hertigdöme för marskalk Marmont. Redan på 800-talet hade de ragusiska skeppen, vilka seglade på alla Levantens hav, ensamrätt på handel med de otrogne --- ett monopol, som hade beviljats dem av Påvestolen och som gav Ragusa stor betydelse ibland de små republikerna i Sydeuropa; men Ragusa utmärkte sig ytterligare genom ädlare egenskaper, och dess lärdes ryktbarhet, dess litteraters anseende, dess konstnärers goda smak hade gjort det förtjänt av namnet »det slaviska Athen«.
free web hosting | website hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Ragusa (Dubrovnik) och Dalmatien.

 

Karta över Ragusa (Dubrovnik) och Dalmatien

Denna karta omfattar bl.a. de områden, där handlingen i kapitel II:1 av Jules Vernes roman »Mattias Sandorf« utspelar sig.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«)

Innehåll:


Litteraturförteckning