free web hosting | website hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
...Muhoinen
De finska släktnamnen enligt uppgifter från Lars-Olof Herou.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...uppbördsstämmorna
Mozelius s. 181.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Släkten Muhoinen skriver sig i Finland numera Muhonen och har där inrättat en släktförening.


Denna text är hämtad ur Per Jonssons artikel »Släkten Muhoinen i Mången: Matts Jakobsson och hans barn«., vilken tidigare offentliggjorts i tidskriften »Finnmarken förr och nu«. nr. 2/1988.
Copyright © 1988 Per Jonsson.
Copyright © 1999 Erik Jonsson.
Fullkomlig överensstämmelse med den i tidskriften tryckta texten garanteras icke.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Tue Jul 11 22:11:54 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Footnotes
...Muhoinen
De finska släktnamnen enligt uppgifter från Lars-Olof Herou.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...uppbördsstämmorna
Mozelius s. 181.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Släkten Muhoinen skriver sig i Finland numera Muhonen och har där inrättat en släktförening.


Denna text är hämtad ur Per Jonssons artikel »Släkten Muhoinen i Mången: Matts Jakobsson och hans barn«., vilken tidigare offentliggjorts i tidskriften »Finnmarken förr och nu«. nr. 2/1988.
Copyright © 1988 Per Jonsson.
Copyright © 1999 Erik Jonsson.
Fullkomlig överensstämmelse med den i tidskriften tryckta texten garanteras icke.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Tue Jul 11 22:11:54 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).