web space | free hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting


Om detta dokument …

Släkten Muhoinen i Mången:
Matts Jakobsson och hans barn.

Detta dokument är framställt såsom LaTeX-uppmärkt text i textredigeraren GNU Emacs under operativsystemet Slackware Linux och omvandlat till HTML medelst LaTeX2HTML translator Version 96.1-h (September 30, 1996) Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.

Följande kommando utlöste omvandlingen:
latex2html Matts_Jakobsson_Muhoinen.tex.

Omvandlingen igångsattes av Emil Tusen Tue Jul 11 22:11:54 CEST 2000


[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Innehåll] [Index]
Nästa: Finntorparen Pål Hindersson Opp: Släkten Muhoinen i Mången: Bakåt: Släkten Muhoinen i Mången:


Släkten Muhoinen skriver sig i Finland numera Muhonen och har där inrättat en släktförening.


Denna text är hämtad ur Per Jonssons artikel »Släkten Muhoinen i Mången: Matts Jakobsson och hans barn«., vilken tidigare offentliggjorts i tidskriften »Finnmarken förr och nu«. nr. 2/1988.
Copyright © 1988 Per Jonsson.
Copyright © 1999 Erik Jonsson.
Fullkomlig överensstämmelse med den i tidskriften tryckta texten garanteras icke.
Det är icke tillåtet att visa denna sida inom ram (s.k. frame) på annan WWW-sida.

Tue Jul 11 22:11:54 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).