free web hosting | free hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
Per Jonsson/mlkm/footnode.html

Noter

till Per Jonssons bok »Martin Luther i marxistisk historieskrivning«.

Än så länge finns inga länkar tillbaka ifrån noterna till de ställen i boken, varifrån länkas till noterna, men sådana skall kanske införas en dag. Till dess hänvisas till innehållsförteckningen.

...existerande.
Louis Bonapartes  18:e brumaire [33], 33.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...orsak … 
[W2] X, 915
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...rövar.
[W2] X, 864f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...alla … 
[W2] X, 877 och 896
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...ha-begäret.
Kapitalet I [32], 521
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...köp.
a.a. [32] III, 316 noten
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...ocker … 
[W2] X, 864
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Marx.
Tawney, Religion and the rise of capitalism [55], 36. Jmfr Luther: »Men hur högt skall du värdera den lön, som du skall tjäna på sådan handel och sådant arbete, kan du inte räkna ut på bättre sätt än att du gör ett överslag av tiden för arbetet och arbetets storlek och jämför med en vanlig daglönare, som utför något annat arbete, och ser efter, vad denne förtjänar under en dag. Räkna därefter ut, hur många dagar du ansträngt dig för att hämta och förvärva varan, och hur mycket arbete och hur stor fara du därvid utsatt dig för, ty tungt arbete och mycken tid bör också få desto större lön.« [W2] X, 919
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...dem.
Kapitalet I [32], 5
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...idéer.
Till kritiken av den politiska ekonomin [35], 8 ff. Om Feuerbachs  betydelse för Marx' historieuppfattning se Engels, Ludwig Feuerbach, [MELS] II:1, 84.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...människan.«
Zur Kritik der Hegelschen  Rechtsphilosophie, [MELS] II:1, 62. Det är här vi möter det ofta citerade uttalandet om religionen: »Sie ist das Opium  des Volks.«
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...skapelser«.
Kapitalet I [32], 548.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...verkliga.
a.a. [32] 68.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...varuproducenter.
ibm [32]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...sekulariseringsmedel«.
Chronologische Auszüge, [MELS] I, 311.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...framgångar.
a.a. 322.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...storgods«.
Kapitalet I [32], 634f.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...ackumulationen«.
»en viss kapitalanhopning i individuella kapitalisters händer«, vilken är nödvändig för att det kapitalistiska produktionssättet skall bli möjligt. Den »utgör underlaget för det kapitalistiska produktionssättet i motsats till den ackumulation, som är denna produktionsmetods historiska resultat«, Kapitalet I [32], 551. Den är »förspelet till den omvälvning, som skapade grundvalen för det kapitalistiska produktionssättet« och »tilldrog sig i sista tredjedelen av 15:e och början av 16:e århundradet«, a.a. [32] 632.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Luther.
Zur Kritik der Hegelschen  Rechtsphilosophie, [MELS] II:1, 70.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...övertygelse«.
ibm [MELS]. Samma tanke framföres också i Zur Kritik der Nationalökonomie, Ökonomisch-philosophische Schriften, I Kleine ökonomische Schriften, 120
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...förlopp.
Chronologische Auszüge, [MELS] I, 317
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...åskådning.
Zur Kritik der Hegelschen  Rechtsphilosophie, [MELS] II:1, 70
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...orsaken.
Die moralisierende Kritik und die kritisierende Moral. Beitrag zur deutschen Kulturgeschichte, ur Deutsche Brüsseler Zeitung Nr. 92, 1847, [MELS] I, 581
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Luther«,
Chronologische Auszüge, [MELS] I, 318. Dessa utgöres av randanmärkningar, som Marx gjorde till F.Chr. Schlossers  Weltgeschichte für das deutsche Volk, se därom Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 1960, 193
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Luther«,
Chronologische Auszüge, [MELS] I, 346
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...1500-talet«.
a.a. [MELS] 347
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...uppgiften«.
Zur Kritik der Hegelschen  Rechtsphilosophie, [MELS] II:1, 70
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Marx«,
Citatet är från Lenin  och lyder i sitt sammanhang: »Det stämmer, redan år 1843, då Marx ännu bara höll på att bli Marx, d.v.s. grundläggare av socialismen som vetenskap, av den moderna materialismen … « Lenin  stöder sig på ett brev från Marx till Feuerbach  i oktober 1843. Lenin,  Materialismen och empiriokriticismen [24], 328
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...1841.
[MEW] 1, 596
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...skriften«.
a.a. [MEW] 26f.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...NAME="natekon"> «.
Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie [31], 891
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...folk.
Till kritiken av den politiska ekonomin  [35], 133. Tanken på den asketiska protestantismens betydelse för kapitalbildningen, dock med tonvikt på kalvinismen, tas senare upp även av Max Weber  (fast utifrån helt annan grundsyn!) i Den protestantiska etiken och kapitalismens anda, 45ff. Protestantismen spelar enligt Marx en viktig roll i kapitalets uppkomst också genom att förvandla traditionella helgdagar till arbetsdagar. Kapitalet I [32], 238 not 124.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...predigen:
Kapitalet I [32], 166
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...herravälde«.
Kapitalet I [32], 520 ff
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Pfarrherren:
a.a. [32] 521 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...handelskapitalet:
Theorien über den Mehrwert 3 [34], 586 ff
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...inställning.
Theorien über den Mehrwert 3 [34], 591. Luther som eljest inte brukar ha så mycket till övers för Aristoteles, som han kallar »denne best«, [W2] III, 133, anför honom dock som en auktoritet, när det gäller att fördöma Wucher, [W2] X, 876.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...kapitalet.
Theorien über den Mehrwert 3 [34], 600
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...analys.
Frostin,  Materialismus, Ideologie, Religion [17], 194 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Marx … 
Ur Förord till andra upplagan av bondekriget, Tyska bondekriget [8] 18.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...revolutioner … 
Tyska bondekriget [8],  35
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...blod?
a.a. [8] 57 f. Engels citerar från Zimmermann. Det latinska originalet se [WA] 6, 347.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...blodsutgjutelse … 
Tyska bondekriget [8],  58. Luther redogör i detta brev för vad han dessförinnan har skrivit till Hutten,  [W2] XV, 2506.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...delning … 
[MELS] I, 177
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...dem.
Über den Verfall des Feudalismus, [MEDG] 19 f. Kungar och borgare hade en gemensam bundsförvant i juristerna, som återupptäckt den romerska rätten. Denna verkade progressivt därigenom att den anteciperade den moderna uppfattningen om privategendom, a.a. [MEDG] 20.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...ekonomin.
Anti-Dühring [6], 367 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...makter.
a.a. [6] 438
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...återspegla.
a.a. [6] 439 f. Dühring  [6] har krävt en aktiv bekämpning av religionen. Engels motsätter sig detta krav, då enligt honom all religion ändå kommer att försvinna av sig själv.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...diktatur«.
Brev till F. Lasalle  1859, i Om konst och litteratur [39], 90 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...elementet.
Socialismens utveckling från utopi till vetenskap [7], 85 f. Om utvecklingen från »Bürgerschaft« till »Bourgeoisie« se Anti-Dühring [6],  26 f, 243 ff
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...angripas.
Socialismens utveckling från utopi till vetenskap [7], 85 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...utveckling,
a.a. [7] 85 ff
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...reformationen.
a.a. [7] 87
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Tyskland«.
ibm [7]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...syften.
Ludwig Feuerbach  und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie (1886), [MELS] I, 183
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...borgerskapet.
ibm [8]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...kontrarevolutionen«.
a.a. [8] 17
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...uppträdande.
a.a. [8] 18
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...detta.
a.a. [8] 17
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...uppnått.
a.a. [8] 18
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Luther.
a.a. [8] 57
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...kampen.
Tyska bondekriget [8],  57
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...karaktär«,
a.a. [8] 59
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...kommunismen.
a.a. [8] 65. I sin skrift Dialektik der Natur (1875-1883, utgiven för första gången i Sovjet 1925) hävdar Engels, att bondekriget  profetiskt pekade fram mot kommande klasstrider, bakom bönderna stod nämligen början till det nutida proletariatet, [MEW] 20, 311
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...bibelöversättningen,
Tyska bondekriget [8],  61
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...rörelsen.
a.a. [8] 70 f.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...syften.
Friedrich Engels' Kampf und Vermächtnis [15], 162 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...1920.
a.a. [15] 176
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...förbi.
a.a. [MELS] 563. Jmfr. också uttalandet från 1873 eller 1874: »Det tyska borgerskapet gjorde sin revolution - som tidsenligt uppträdde i religiös form - reformationen. Men hur usel!« [MEW] 18, 590
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...elementet«.
Über den Verfall des Feudalismus (1884), [MEDG] 19 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...misslyckande.
Tyska bondekriget [8]  140
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Furstarna.«
a.a. [8] 142
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...småborgarna.
ibm [8]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...händer … «
Socialismens utveckling från utopi till vetenskap [7], 87 f. Översättaren har här gett oss en otymplig språklig nybildning, »Lutherdöme«! Det svenska ordet för »Luthertum« resp. »Lutheranism« är ju annars »Lutherdom«.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Bourgeoisie«.
[MEW] 21, 402. I boken om bondekriget [8]  användes inte »bourgeoisie« om den tidens borgerskap. Däremot finns ett tidigt exempel på att Engels använder de båda uttrycken synonymt. I en artikel i tidskriften The Northern Star, 25/10 1845, skriver Engels sålunda: »Nu fann borgerskapet, den penninggiriga bourgeoisin, i denna pågående förvirring en källa till välstånd …  «, [MELS] II:1, 11
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...angelägenhet.«
Tyska bondekriget [8]  142
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...1895.
[MELS] I, 625
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...betydelse.
Evolution und Revolution in der Weltgeschichte I [9], 268
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...honung … 
a.a. [1] 114
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Tyskland«.
Kleine ökonomische Schriften [38], 475
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...medeltiden.
Bebel,  Der deutsche Bauernkrieg IV [1]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...medeltidshistorien.
a.a. [1] 4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...förra.
a.a. [1] 97
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...konservativ.
a.a. [1] 96 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...reaktionär.
a.a. [1] 97
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...skikt,
a.a. [1] 103
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...»dussinliberal«.
Lenin,  Valda verk 3 [25], 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...(kautskyanismen)«.
Personregistret till Lenin,  Materialismen och empiriokriticismen [24], 379
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...åstadkommit«.
[MELS] I, 617
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...den.«
a.a. [MELS] 624
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...ställning,
Vorläufer des neuen Sozialismus II [21], 66
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...privategendom.
a.a. [21] 69
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...räntor.
a.a. [21] 67
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...penningbehov.
a.a. [21] 70
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...bördan.
a.a. [21] 67
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...«
a.a. [21] 154
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...demokratin«.
a.a. [21] 164
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...argument.
a.a. [21] 164 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...förrädare.
Thomas Höhle,  Franz Mehring  [20], 194 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...annan.
a.a. [42] 5, 249
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...värld … 
a.a. [42] 251 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...artiklar … 
a.a. [42] 253
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...reformationen.
Deutsche Geschichte [41], 33
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...vedervärdigare.
a.a. [41] 49
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...uppskattning.
a.a. [20] 285 f. Om Mehrings  produktion och utveckling se Geschichte der Philosophie [18] III, 354 ff och V, 486 ff
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...»Spartakusbund«(KPD).
Personregistret till Lenin,  Materialismus und Empiriokritizismus [24], 479
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...historiker.
Höhle  a.a. [20] 284
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...socialismen«.
a.a. [20] 431 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Frankrike.
a.a. [20] 432 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...berömmelse.
Gesammelte Schriften [42], 9, 220 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...»folksjälen«.
a.a. [42] 250
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...gjorde.
ibm [42]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...utveckling.
Geschichte der Philosophie [18], I, 10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...historien.
Lenin,  Valda verk 3 [25], 190
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...revolutionen.
Weltwirkung der Reformation [61], 58 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...vetenskap.
Geschichte der Philosophie I [18], 287. Ett onyanserat påstående! Om Luthers uppskattning av det mänskliga förnuftet som en gåva av Gud se Becker,  The Foolishness of God [2], 71 ff
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...teorin.
Ett exempel på detta är Josef Kulischer,  som undervisade i ekonomisk historia i S:t Petersburg redan under tsartiden och inte bara fick fortsätta med denna verksamhet efter revolutionen och under Stalintiden  utan också år 1926 utgav sin Allgemeine Wirtschaftsgeschichte. Denna har sedan dess utkommit i nya upplagor och även översatts till tyska. Enligt förordet i den tyska utgåvan 1954 erinrar Jürgen Kuczynski  om att Kulischer  inte är marxist utan »produkten av solid borgerlig rysk forskartradition«. Han understryker emellertid, att Kulischers  arbete inte får betraktas som en lärobok utan en »materialbok«. Se Allgemeine Wirtschaftsgeschichte [22] I, VII.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Lenin.
»I verkligheten består det ett olösligt organiskt samband mellan å ena sidan Marx och Engels lära och Lenins. « Geschichte der Philosophie I [18], 13
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...ny.
a.a. [25] 190 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...NAME="758"> «,
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 1960 [69], 150
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...borgerskapets.
Semjonov, Geschichte des Mittelalters [49], 309
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...sådan.
a.a. [49] 317. Jmfr. vad Lenin  skrev 1908: » … utan proletariatets initiativ och utan dess ledning är bönderna ingenting.« Werke 15 [26], 48
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...feodalismen«.
Weltgeschichte 4 [60], 189
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Rom,
a.a. [60] 191
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...opposition«.
a.a. [60] 194
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...reaktionen.
a.a. [60] 211. Denna något uppseendeväckande tes  är desto mer förbluffande mot bakgrunden av att en kännare av reformationstiden som Smirin  är verkets huvudredaktör.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Sigismund«.
Smirin, Deutschland vor der Reformation [50], 122 f. »Reformation des Kaisers Sigismund« är en reformskrift daterad till 1439, vilken också utnyttjades av Luther i Till den kristna adeln av tysk nation, se därom Waas, Die Bauern im Kampf [57], 60
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...12).
Smirin, Die Volksreformation des Thomas Müntzers [51],  229 ff. En tysk forskare, Günther Mühlpfordt,  har framhållit, att Luthers utgåvor av »Theologia Deutsch« 1516 och 1518 gav ett litterärt vapen åt den radikala reformationsrörelsen, se Weltwirkung der Reformation [61], 209
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...världen«.
Smirin a.a. [51] 234
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...furstestaten.
a.a. [51] 247 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...22).
a.a. [51] 323
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...förnuftet.
a.a. [51] 655
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...revolutionen.
a.a. [51] 104
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...utveckling«.
Deutschland vor der Reformation [50], 7. Jmfr. Lenin : »Revolutionen är omöjlig utan en hela nationen omfattande kris.« Werke 31 [26], 71
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...produktionsförhållandena.
Sowjetwissenschaft [67], 1957, 721 ff
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...utveckling«.
a.a. [67] 737
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...begynnelse.
ibm [67]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...1958).
Sowjetwissenschaft 1958 [67], 243 ff
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...textilindustrins,
a.a. [67] 363 ff
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...»monopolia«
Se [W2] X, 928 ff
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...bourgeoisie«.
Sowjetwissenschaft 1958 [67], 243 ff
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...tvårikeslära
Weltwirkung der Reformation [61], 1, 57 ff
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Deuteronomion.
[W2] X, 374 ff, 57 ff, III, 1376 ff
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...bästa.
Weltwirkung der Reformation [61], 1, 62 ff
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...«
a.a. [61] 66
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...statsuppfattning.
a.a. [61] 63
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...den.
a.a. [61] 71
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...eftersträvade.
Franz,  Der deutsche Bauernkrieg [14], V
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...1952.
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 1960 [69], Sonderheft, 149
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...NAME="977"> «,
Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte [66], 1967, 352 ff
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Kosminski.
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 1960 [69], 149 ff
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...bondekriget.
a.a. [69] 146
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...dag«.
a.a. [69] 147
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Geschichtswissenschaft.
ibm [69]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...kraft.
a.a. [5] 44. (Luther) »var bara en professor och en lydig undersåte åt sin kursachsiska överhet, och helt och hållet i ett falskt hopp till ridderskapets parti hade han med sin skrift till adeln begett sig in på ett område, vars egentliga uppgifter var honom främmande …  Han uppfattade sin uppgift i Worms som fullgjord, när han förblev ståndaktig och vägrade att återkalla. Han förblev alltså privatman, när han redan länge var mer än privatman.« Meißinger , Luther, Die deutsche Tragödie 1521 [44], 182 ff. Det finns också andra exempel på att en marxistisk historiker som Steinmetz  tar Luthers parti gentemot »borgerliga«, idealistiska kollegor. Så t.ex. i uppsatsen Reformation und Bauernkrieg in der Historiographie der DDR, där han tar avstånd från »W. von Hansteins  underhaltiga arbete«, därför att denne »på ett fullständigt ohistoriskt sätt ville göra Luther till Hitlers  andlige stamfader«. Zeitschrift für Geschichtswissenschaft [69], Sonderheft 1960, 145
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...revolution«.
Meusel, Thomas Müntzer und seine Zeit [45], 41
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Tyskland.
a.a. [45] 54 ff
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...reformationsverket.
a.a. [45] 67 och 77. Engels sätter Luthers »avfall« redan vid framläggandet av skriften Till den kristna adeln år 1520. Tyska bondekriget [8], 58
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...samhället.
Stern, Martin Luther und Philipp Melanchthon [53], 11 ff
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...läror.
a.a. [53] 61
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...oerhörd.«
a.a. [53] 62
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...samhälle.
ibm [53]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...roll.
Die frühbürgerliche Revolution [5] 44 ff
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...utvecklingslinje«.
Die frühbürgerliche Revolution [5], 45 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...revolutionen,
Deutschland von 1476 bis 1648 [52], 87
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...klasser.
a.a. [52] 88 ff
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...dialektik«.
a.a. [52] 92
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...adel.
a.a. [52] 100
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...borgerskapet.
a.a. [52] 186
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...ideologi.
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 1967 [69], 1191 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...roll.
a.a. [69] 1968, 1577 ff
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...förmögenhet.
Die frühbürgerliche Revolution [5], 64 ff
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...proletariatet.
a.a. [5] 90 ff
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...revolutionen.
Reform, Reformation, Revolution [48], 171
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...bondekriget.
Märk dock den bristande tilltron till bondeklassens revolutionära förmåga hos Jürgen Kuczynski : »Bönderna har inte i något enda land på den tiden genomfört en jordreform. Bönderna har inte i något land löst banden av feodalt beroende eller kastat dem av sig …  « Allgemeine Wirtschaftsgeschichte I [22], 159 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...stadium.
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 1968 [69], 1212 ff
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...bättre.
a.a. [69] 1967, 663 ff
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...1789.
a.a. [69] 1968, 773 ff
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...eran'«.
a.a. [69] 1971, 1243 f. Referensen till Engels se [MEW] 20, 463. »Kapitalistischen Aera« är citat från Marx, [MEW] 23, 743
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...historia.
a.a. [10] 116
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...furstar.
Mottek, Wirtschaftsgeschichte Deutschlands [46], I 223 f.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...bondekriget.
a.a. [46] 241 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...monetaristerna.
Stollberg, Geschichte der bürgerlichen politischen Ökonomie [54], 18
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...produktionsförhållanden,
Behrens, Grundriß der bürgerlichen politischen Ökonomie [3], 82
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...former.
a.a. [3] 83 ff
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Tyskland.
Fabiunke,  Martin Luther als Nationalökonom [10], 13 ff
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...köpmännen.
a.a. [10] 24
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...föräldrahemmet
a.a. [10] 26
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...problem.
a.a. [10] 29 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...industrikapital.
a.a. [10] 36 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...perspektiv.
a.a. [10] 38
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...klasstillhörighet.
a.a. [10] 39
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...«
a.a. [10] 62
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...ordningen«.
a.a. [10] 83
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...roll.
a.a. [10] 86 ff. Man kan här jämföra med den laissez-faire inställning, som företrädare för 1800-talets väckelser intog, där statens enda uppgift var att upprätthålla ordning. Väckelsen bidrog till att ge Manchesterliberalismen religiös motivering, vilket knappast kan skyllas på arvet från Luther.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...likvärdiga.
a.a. [10] 94
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...likvärdiga.
a.a. [10] 100 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...högst.
a.a. [10] 103
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...karaktär.
a.a. [10] 110 ff
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...tydligast.
a.a. [10] 120
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...kapital … «
a.a. [10] 130. Luther behandlar frågan om Zinskauf i en tidig skrift från 1519, Schadewacht däremot först i en skrift från 1540.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...produktionen.
Fabiunke  a.a. [10] 135
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...undanröjdes.
a.a. [10] 136
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Luther«.
a.a. [10] 138
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...ekonomin.
a.a. [10] 140
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...nästan.
a.a. [10] 143. Jmfr. Luthers ord: »Men en ockrare är obetingat en mördare, ty han inte bara underlåter att hjälpa den hungrige, han rycker också brödet ur munnen på honom.«
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Moore.
a.a. [10] 144
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...intresse.
Se t.ex. H.G. Koch,  Das Lutherbild des Kommunismus, i Zeitwende, Die neue Furche [70]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...praxis.
Müller-Streisand,  Luthers Weg [47], 46
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...mystiken.
a.a. [47] 92 ff
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Tyskland.
a.a. [47] 96
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...utveckling.
a.a. [47] 98 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...furstemakten.
a.a. [47] 102
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...kejsaren.
a.a. [47] 108
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...frågor.
Martin Luther und unsere Zeit [30], 13
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...socialismen.
a.a. [30] 15
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...DDR.
DDR-Revyn [65], 3/83, 4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...möjligt.
Friedrich Engels' Kampf und Vermächtnis [15], 197. Gustaf Wingren  har noterat, att den marxistiska teorin om den revolutionära situationen spelat en viktig roll vid omvärderingen av Luther i DDR: »En äkta revolutionär gör först en analys av situationen, ekonomiskt, styrkemässigt, psykologiskt. Denna marxistiska lära är grym mot den, som misslyckas: själva det faktum att det gick galet för honom tyder på att han politiskt hade handlat fel redan från början.« Wingren vill datera omvärderingen till tiden närmast före jubileumsåret 1983 och förbiser tydligen tendenser till en ny Luthersyn, vilka föreligger sedan åtminstone ett par årtionden tillbaka. Sydsvenska Dagbladet [SDS], 27/4 1982.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...ifrån.
Forschungen zur Geschichte der Reformation und des deutschen Bauernkrieges, i Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 1970 [69], Sonderband, 340
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...verk.
a.a. [64] 219
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Thüringen.
a.a. [64] 223
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...sikt.
a.a. [61] 26 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Luther.
a.a. [61] 30
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...republik.
a.a. [61] 184
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...tilldragelser … 
a.a. [11] 21 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...vardande … 
a.a. [11] 57
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...reformationen.
Landgraf,  Martin Luther, Reformator und Rebell [23], 259
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...motsägelser.
a.a. [23] 333
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...territorialfurstendömet.
Teser om Martin Luther [56], 17
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...dygder.
a.a. [56] 24
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...grunduppfattningar.
Weltwirkung der Reformation [61], 12 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...uppgift.
a.a. [30] 14 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...världsbild«.
Zschäbitz, Martin Luther, Größe und Grenze [64], 1, 47
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...privilegierna.
a.a. [64] 166 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...borgerskapet.
a.a. [64] 209
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...«
a.a. [64] 220
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...i.
a.a. [64] 224
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...spänningar.
Weltwirkung der Reformation [61], 8
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...kris.
a.a. [61] 17
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Rom.
a.a. [61] 22
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...segrade.
a.a. [61] 25 ff
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...utopist.
a.a. [61] 237
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Rom.
a.a. [61] 7
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...anda.
a.a. [61] 38. Jmfr. not 24 på sidan [*] i kapitlet om Marx.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...samvete«.
a.a. [61] 39 ff
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Republik«.
450 Jahre Reformation [11], 7
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...m.fl.
a.a. [11] 42
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...bildbiografi,
Fläschendräger, Martin Luther [12]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...religionen.
Fabiunke,  a.a. [56]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...fördöma … 
[W2] XV, 941 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...hussiter.
a.a. [W2] XXI a, 239
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...1500-talet.
Macek, The Hussite Movement in Bohemia [29], 94
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...livegna.
ibm [29]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...fotspår.
a.a. [29] 105
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...process.
Friesen a.a. [16] 199
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Ungern.
Gesellschaft, Kultur und Nationalität in der Lutherischen Reformation in Ungarn, i 450 Jahre Reformation [11], 201 ff
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...kyrkan.
a.a. [11] 201
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...borgerskapet.
a.a. [11] 206 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...utbreddes.
a.a. [11] 207
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...bondekriget.
a.a. [11] 210 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...kyrkan.
a.a. [11] 213
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Nikoliv.
Die deutsche Reformation und ihr Widerhall in Bulgarien, i Reform, Reformation, Revolution [48], 185 ff
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Balkan.
a.a. [48] 185 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Melanchthon.
a.a. [48] 187. Kanske kan denna kontakt förklara Melanchthons referens till en bulgarisk teolog, se Die Bekenntnisschriften [4], 248
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...samhällsförhållanden.
a.a. [48] 189
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...explosivt!
a.a. [19] 82
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...reformationen.
ibm [19]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...möjliga.
a.a. [13] 60
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...historien«.
Man's Worldly Goods [19], VII
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...förändrades«.
ibm [19]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...samhället.
Människans rikedomar [19], 80 f
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...kapitalackumulation.
Andre Gunder Frank,  World Accumulation 1492-1789 [13], 52
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...livegenskap.
a.a. [13] 59
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Denna text är hämtad ur Per Jonssons bok Martin Luther i marxistisk historieskrivning.
Copyright © 1983 Per Jonsson
Copyright © 1999 Erik Jonsson

Senast rättad 22.6.1999


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).


Litteraturförteckning

Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).