free web hosting | free website | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting


Per Jonsson: Martin Luther i marxistisk
historieskrivning.

[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Index]
Nästa: Inledning.


Småborgerlig reaktionär
eller
progressiv revolutionär?
Martin Luther
i
marxistisk historieskrivning

av Per Jonsson

Detta verk utkom år 1983 såsom en på papper tryckt bok med titeln

»Småborgerlig reaktionär eller progressiv revolutionär?
Martin Luther i marxistisk historieskrivning
«

(ISBN 91 85454 21 4)

Copyright © 1983 Per Jonsson.

Copyright © 1999 Erik Jonsson.

Originalmanuskriptet skrevs ursprungligen inte på dator utan på skrivmaskin. Denna utgåva är en avskrift, och fullkomlig överensstämmelse garanteras icke.

Per Jonsson: Martin Luther i marxistisk
historieskrivning. Denna text är hämtad ur Per Jonssons bok Martin Luther i marxistisk historieskrivning.
Copyright © 1983 Per Jonsson
Copyright © 1999 Erik Jonsson

Senast rättad 22.6.1999


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll:


Litteraturförteckning

Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).