free web hosting | free website | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Per Jonsson: Martin Luther i marxistisk
historieskrivning.

[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Index]
Nästa: Realia. Opp: Småborgerlig reaktionär eller progressiv Bakåt: Småborgerlig reaktionär eller progressiv


Inledning.

Över hela världen firas under 1983 två jubiléer. Den 14 mars inföll 100-årsdagen av Karl Marx' död och den 10 november är det 500 år sedan Martin Luthers födelse. Marx och Luther har det gemensamt, att deras namn lever, deras skrifter läses i ständigt nya upplagor, och i politiska, ekonomiska och teologiska debatter refereras det till deras åsikter. Marx har dels gett namn åt en politisk hållning, varvid marxismen vanligen användes synonymt med socialism, dels åt en historievetenskaplig skola, varvid marxismen är likabetydande med historiematerialism. I denna sistnämnda betydelse kommer uttrycket marxism här att användas i överensstämmelse med den definition av den materialistiska historiesynen, som vi möter hos marxismens klassiker.Per Jonsson: Martin Luther i marxistisk
historieskrivning.

Denna text är hämtad ur Per Jonssons bok Martin Luther i marxistisk historieskrivning.
Copyright © 1983 Per Jonsson
Copyright © 1999 Erik Jonsson

Senast rättad 22.6.1999


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll:


Litteraturförteckning

Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).