free web hosting | website hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Per Jonsson: Martin Luther i marxistisk
historieskrivning.

[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Index]
Nästa: Den tryckta bokens personregister. Opp: Litteraturförteckning Bakåt: Periodiska skrifter och dagspress.


Förkortningar.

[MEDG]
Marx, Engels: Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert.

[MELS]
Marx, Engels, Lenin, Stalin: Zur deutschen Geschichte.   

[MEW]
Marx, Engels: Werke.

[WA]
D. Martin Luthers Werke. (Weimarupplagan)

[W2]
Martin Luther: Sämmtliche Schriften. (St. Louis-upplagan)Per Jonsson: Martin Luther i marxistisk
historieskrivning. Denna text är hämtad ur Per Jonssons bok Martin Luther i marxistisk historieskrivning.
Copyright © 1983 Per Jonsson
Copyright © 1999 Erik Jonsson

Senast rättad 22.6.1999


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll:


Litteraturförteckning

Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).