free web hosting | free website | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Per Jonsson: Martin Luther i marxistisk
historieskrivning.

[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Index]
Nästa: Index Opp: Litteraturförteckning Bakåt: Förkortningar.


Den tryckta bokens personregister.

Här ingår en del upplysningar om personerna, som inte ryms i det härpå följande allmänna registret. Sidhänvisningarna i detta personregister avser den tryckta boken. Märk, att Marx och Engels är upptagna i detta personregister men ej i det följande registret; de förekommer i likhet med Luther på så många sidor, att det inte skulle vara till någon hjälp, att räkna upp dem i registret. Siffror inom klammer avser poster i litteraturförteckningen.

Agricola,
Georg, 1494-1535, tysk naturforskare och humanist, 38 

Albert,
1443-1500, hertig av Sachsen, 8

Albrekt,
1490-1545, ärkebiskop av Mainz, 9

Aristoteles,
d. 322 f.Kr., 16, 71

Bartel,
Horst, professor, Akademie der Wissenschaften, DDR, 60  [9]

Barth,
Karl, 1886-1968, schweizisk-tysk teolog, 59 

Bebel,
August, 1840-1913, tysk socialist, 26 f [1]

Becker,
Siegbert W., professor vid Lutheran Seminary, Mequon, Wisconsin, 75 [2]

Behrens,
Fritz, ekonomhistoriker i DDR, 49 [3]

Bensing,
Manfred, professor vid Karl-Marx-Universität, Leipzig, 54 

Blos,
Wilhelm, 1849-1966, schweizisk teolog, 59 [62]

Brendler,
Gerhard, f. 1932, historiker i DDR, 24, 57 f  [61]

Brunner,
Emil, 1889-1966, schweizisk teolog, 59

Bultmann,
Rudolf, 1884-1976, nytestamentlig exeget, 59 

Calvin,
Jean, 1509-1564, 43 f, 48

Clemens VII,
1478-1534, påve, 9

Dimiter
der Myser, sekreterare hos patriarken av Konstantinopel, 65

Dühring,
Eugen Karl, 1833-1921, Privatdozent vid Berlins universitet, 71

Elisabet,
1501-1526, dansk-norsk-svensk drottning, 8

Engelberg,
Ernst, f. 1909, professor i Leipzig, 48 

Engels,
Friedrich, 1820-1895, 18 ff, 26 ff, 33 f, 43, 48, 63, 67, 69, 71 ff, 75, 77 f, 80 [6] [7] [15] [8] [MEDG] [38] [39] [MEW] [MELS]

Epstein,
A.D., sovjetisk historiker, 38 f

Ernst,
1441-1486, kurfurste av Sachsen, 8

Fabiunke,
Günter, f. 1921, professor vid Karl-Marx-Universität, Leipzig, 49 ff, 62 [10]

Ferdinand I,
1503-1564, tysk-romersk kejsare, 8

Ferdinand den katolske,
1452-1516, konung av Aragonien, 8

Feuerbach,
Ludwig, 1804-1872, tysk filosof, 13 f, 69 f 

Filip den sköne,
1478-1506, konung av Kastilien, 8

Fläschendräger,
Werner, 59 [12]

Frank,
André Gunder, f. 1929, professor vid University of East Anglia, 65 f [13]

Frans I,
1494-1547, konung av Frankrike, 9

Franz,
Günther, f. 1902, professor först i Heidelberg, sedan i Jena och Straßburg, 40 [14]

Fredrik den vise,
1463-1523, kurfurste av Sachsen, 8 f, 30

Friesen,
Abraham, amerikansk historiker, 46 [16]

Frostin,
Per, f. 1943, svensk teolog, 17 [17]

Gogarten,
Friedrich, 1887-1967, tysk teolog, 59 

Hadrianus VI,
1459-1523, påve, 9

Hanstein,
W. von, 77

Hipler,
Wendel, en av ledarna i bondekriget, 31

Hitler,
A, 1889-1945, 77

Honecker,
Erich, f. 1912, Vorsitzender des Staatsrates, DDR, sedan 1976, 53 [56]

Hoyer,
Siegfried, professor vid Karl-Marx-Universität, Leipzig, 59 [48]

Huberman,
Leo, amerikansk historiker, 65 f [19]

Hus,
Jan, 1369-1415, 42, 62 f

Hutten,
Ulrich, 1488-1523, adlig revolutionsledare och humanist, 31, 72

Höhle,
Thomas, 30 [20]

Johann den beständige,
1468-1532, kurfurste av Sachsen, 8

Johanna,
1470-1555, drottning av Kastilien, 8

Karl V,
1500-1558, tysk-romersk kejsare, 8

Kautsky,
Karl, 1854-1938, tysk socialistisk teoretiker, 24, 27 ff [21]

Koch,
H.G., 80

Kosminski,
E.A., sovjetisk historiker, 41

Kristian II,
1481-1559, konung av Danmark, Sverige, Norge, 8

Kulischer,
Josef, rysk ekonomhistoriker vid universitetet i Leningrad, 75

Kuczynski,
Jürgen, f. 1904, professor i ekonomisk historia vid Humboldt-Universität, Berlin, 75, 78

Humboldt-Universität,
Berlin, 75, 78

Landgraf,
Wolfgang, 59 [23]

Lasalle,
Ferdinand, 1825-1864, tidig organisatör av tysk arbetarrörelse, 71

Laube,
Adolf, 45

Lenin,
Vladimir Uljanov-, 1870-1924, 27, 33 f, 37, 70, 75 f [25] [26]

Leo X,
1475-1521, påve, 9

Liebknecht,
Wilhelm, 1826-1900, tysk socialist, 26

Loesche,
Dietrich, 43, 46

Lorenzo de Medici,
1449-1492, 9

Luther,
Martin, 1483-1546

Macek,
Josef, tjeckisk historiker, 63 [29]

Margareta av Österrike,
1480-1530, 8

Maria av Burgund,
1457-1482, 8

Marx,
Karl, 1818-1883, 7, 11 ff, 27, 33, 37, 48, 69 f, 75, 78 [31] [32] [33] [34] [35] [MEW] [39] [MELS] [38] [MEDG]

Maximilian,
1459-1519, tysk-romersk kejsare, 8

Mehring,
Franz, 1846-1919, tysk socialistisk teoretiker och historiker, 22, 29 ff [41] [42] [43]

Meißinger,
K.A., 43 f [44]

Melanchthon,
Philipp, 1497-1560, klassisk filolog och teolog, 42, 65, 82

Meusel,
Alfred, 41 f [45]

Mittenzwei,
Ingrid, 43, 46 [5]

Mottek,
Hans, ekonomhistoriker i DDR, 48 f [46]

Müller-Streisand,
Rose-Marie, 52 [47]

Mühlpfordt,
Günther, professor i Halle, 76

Müntzer,
Thomas, präst och revolutionsledare, 10, 13, 20, 22, 27 ff, 35 ff, 41, 54, 56 f, 66, 69

Nikoliv,
Jordan, Bulgariska Vetenskapsakademin, Sofia, 64 f

Proudhon,
Pierre Joseph, 1809-1865, fransk socialist, 16

Savonarola,
Girolamo, 1452-1498, italiensk dominikan, 41

Schilfert,
Gerhard, professor vid Humboldt-Universität, Berlin, 47

Schlosser,
F.Chr., 1776-1861, tysk historiker, 70

Semjonov,
W.F., sovjetisk historiker, 35, 41 [49]

Silvestro Mazolini Prierias,
d. 1523, italiensk dominikan

Sigismund,
1368-1437, tysk-romersk kejsare, 36, 76

Smirin,
M.M., sovjetisk historiker, 34, 36 ff [50] [51]

Spalatin,
Georg, 1484-1545, präst och rådgivare åt Fredrik den vise, 21, 63

Stalin,
Josef, 1879-1953, 37

Steinmetz,
Max, f. 1912, professor i tysk historia vid Karl-Marx-Universität, Leipzig, 1960-1977, 43 ff, 47, 54, 56 f, 59, 62, 77 [5] [11] [52] [61]

Stern,
Leo, f. 1901, professor i nutidshistoria vid Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg, 42 f, 58 [11] [53]

Stollberg,
Rudhard, ekonomhistoriker i DDR, 49 [54]

Storch,
Nikolaus, d. 1525, vävare, revolutionsledare, en av de s.k. »Zwickauprofeterna«, 28

Strauß,
David Friedrich, 1808-1874, tysk teolog, 13 f

Szekely,
György, professor, vid Etvös Lorant-universitetet, Budapest, 64

Tawney,
Richard, engelsk nationalekonom, 17 [55]

Thomas av Aquino,
d. 1274, 17

Thomas Campanella,
1568-1639, italiensk dominikan, 52

Thomas More,
d. 1535, författare till »Utopia«, 52

Tschaikowskaja,
O.G., 37, 63

Töpfer,
Bernhard, 48

Vogler,
Günther, professor vid Humboldt-Universität, Berlin, 40

Waas,
Adolf, 40 [58] [57]

Weber,
Max, 1864-1920, tysk sociolog, 57, 70 [59]

Wingren,
Gustaf, f. 1910, svensk teolog, 80 [SDS]

Zschäbitz,
Gerhard, 55 f [64]

Zwingli,
Ulrich, 1484-1531, 29, 43 f


[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Index]
Nästa: Index Opp: Litteraturförteckning Bakåt: Förkortningar.

Per Jonsson: Martin Luther i marxistisk
historieskrivning. Denna text är hämtad ur Per Jonssons bok Martin Luther i marxistisk historieskrivning.
Copyright © 1983 Per Jonsson
Copyright © 1999 Erik Jonsson

Senast rättad 22.6.1999


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll:


Litteraturförteckning

Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).