free web hosting | website hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting


Free Web Hosting - Watch Free Movies Online - Watch Free TV Online - Free Web Pages

Find the cheapest Local Gas Prices and Gas Stations in your neighborhood and surrounding area.

Per Jonsson: Martin Luther i marxistisk
historieskrivning.

[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Index]
Nästa: Kautsky. Opp: Marxister före oktoberrevolutionen. Bakåt: Marxister före oktoberrevolutionen.


Bebel.

Till Engels' förtrogna hörde August Bebel [1],  och Engels [38] kallar honom »en av de bästa, om inte den bäste talaren i Tyskland«.[Not] Till yrket svarvare grundade han 1869 tillsammans med Wilhelm Liebknecht  Tysklands socialdemokratiska arbetarparti.

Sin bok om det tyska bondekriget  [1] skrev han, när han dömd för majestätsbrott avtjänade ett fängelsestraff i Zwickau. I förordet, som är dagtecknat i mars 1875, anger han som syftet med boken att ge arbetarna tillfälle att lära känna de förtrycktas befrielsekamp under medeltiden.[Not]

Han säger sig med sitt arbete vilja visa, att det inte existerar någon rent politisk eller religiös revolution eller reformation, utan alla dessa rörelser kan utan undantag föras tillbaka på sociala orsaker. Reformationen var då endast det religiösa uttrycket för den socialt politiska rörelse, som till sist tog sig ett mera radikalt uttryck i bondekriget.  För Bebel  var därför inte reformationen utan bondekriget  den viktigaste händelsen i den tyska medeltidshistorien.[Not]

Mot Luther är han starkt kritisk. När denne hävdade, att hans lära ingenting hade att skaffa med världsliga och politiska förhållanden, vittnade detta enligt Bebel  dels om inskränkthet, dels om beräkning, och förmodligen det senare mer än det förra.[Not] Trots att Luther i orden uppträdde revolutionärt, betecknas han som alltigenom konservativ.[Not] Luthers skrift Till den kristna adeln uppfattar Bebel  enbart som ett frieri till furstarna, och när en del av dessa stödde Luthers reformation, var det på grund av de ekonomiska fördelar, som den erbjöd dem. Stödet från furstarna bidrog till att göra Luther än mer reaktionär.[Not]

Gentemot Luther framhåller Bebel  Müntzer  som den verklige företrädaren för folkets revolutionära skikt,[Not] och han citerar Müntzers  föraktfulla uttalande om Luthers uppträdande på riksdagen  i Worms:

»Att du i Worms stått inför riksdagen,  kan du tacka den tyska adeln för, som du också så väl har bestrukit käften på med honung … «.[Not]


[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Index]
Nästa: Kautsky. Opp: Marxister före oktoberrevolutionen. Bakåt: Marxister före oktoberrevolutionen.

Per Jonsson: Martin Luther i marxistisk
historieskrivning. Denna text är hämtad ur Per Jonssons bok Martin Luther i marxistisk historieskrivning.
Copyright © 1983 Per Jonsson
Copyright © 1999 Erik Jonsson

Senast rättad 22.6.1999


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll:


Litteraturförteckning

Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).