free web hosting | free hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
generaldepoten/ngt/ngtnode16.html

Über dieses Dokument ...

N.G. Tschernischewsky

Detta dokument är framställt såsom LaTeX-uppmärkt text i textredigeraren GNU Emacs under operativsystemet Slackware Linux och omvandlat till HTML medelst LaTeX2HTML translator Version 96.1-h (September 30, 1996) Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.

Följande kommando utlöste omvandlingen:
latex2html tschernischewsky.tex.

Omvandlingen igångsattes av Erik Jonsson Wed Sep 25 21:00:51 CEST 2002

Denna text, vilken utgör första delen av Plechanows bok om Tjernysjevskij, är avskriven (ej inläst med bildläsare) ur det på Universitetsbiblioteket i Lund befintliga exemplaret, vilket är mycket vackert tryckt i frakturstil. För utskrift anbefalles PDF-filen tschernischewsky.pdf (c:a 2 MB), vari texten återgives i frakturstil i likhet med vad fallet är i den år 1894 tryckta pappersboken och med motsvarande ligaturer för st, si, ft, fi, sl, fl, ck, ch, ll, ff och olika sorters s jämte andra specialtecken. Om man av någon anledning inte vill läsa fraktur, kan man dock hämta samma text återgiven i ett antikvatypsnitt i filen tschernischewsky_a.pdf (c:a 460 kB). Emellertid är frakturstilen långt njutbarare att läsa, så att den förstnämnda versionen anbefalles för nerladdning i första hand, om man inte har svårt för att ladda ner och/eller öppna en så stor PDF-fil. OBS! Åtskilliga rättelser är införda sedan texten för första gången lades ut på WWW. Ytterligare rättelser kommer troligen att införas efter hand. Man bör därför alltid ladda ner senaste version av PDF-filerna, innan man skriver ut. Rättelser kommer att införas snarare och oftare i frakturfilen.


[Nästa] [Opp] [Bakåt] [Inhalt] [Index]
Weiter: Sjto takoje oblomovstjina? Hinauf: N.G. Tschernischewsky Zurück: Inhalt


G. Plechanow (1857–1918):
»N.G. Tschernischewsky. Eine literar-historische Studie.«
Stuttgart 1894.
Rechtschreibung der Vorlage. Die schöne Frakturschrift wird hier leider nicht wiedergegeben, sondern in der PDF-Datei tschernischewsky.pdf (c:a 2 MB), die für den Druck besser geeignet ist als die HTML-Dateien. Es gibt hier auch eine Antiquafassung tschernischewsky_a.pdf (c:a 460 kB).
Emil Tusen <generaldepoten@rambler.ru> Wed Sep 25 21:00:51 CEST 2002


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).
Litteraturförteckning
»Cookies« (auf deutsch)