free web hosting | free website | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Med gummibåt emot Nordkap.

Vallgravens början mellan Citadellvägen och slottskaféet
Trots närvaro af några svanar tvekade vi icke att sjösätta vår farkost i ena änden af den vallgraf, som sträcker sig ifrån Stadsparken vid Citadellvägen, rundt om Citadellet och ut till Nordkap vid Sundet. Svanarna visade sig emellertid icke vara folkilskna och togo ingen notis om våra förehafvanden, så att affärden gick lyckligt.

Vidare --->    Ingång    <--- Tillbaka

Copyright © 2004 Erik Jonsson.
Bilden är godkänd för publicering af Generaldepotens Fotografiska Anstalt.
Uppgifterna om fotografens namn få ej aflägsnas, utplånas eller eljest göras oläsliga.
Förvaras åtkomligt.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).