»Leninismen är teorin och taktiken för den proletära revolutionen i allmänhet, teorin och taktiken för proletariatets diktatur i synnerhet.«.
free web hosting | website hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

generaldepoten/olg/olgfootnode.html

...omedelbart
Kurs. av mig. J. St.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...exploatörerna).
Kurs. av mig. J. St.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...rörelse
Kursiv av mig. J. St.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...revolutionen.«
Kurs. av mig. J. St.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...enda
Kurs. av mig. J. St.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Sjipkapasset«
»Allt är lugnt i Sjipkapasset« - ett ryskt uttryck, som har sitt upphov från rysk-turkiska kriget 1877-78. Under striderna vid Sjipkapasset led ryssarna stora förluster, men tsartruppernas stab rapporterade oföränderligt: »Allt lugnt i Sjipkapasset« Övers.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...(mot
Kurs. av mig. J. St.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...styrelse«
Överallt kurs. av mig. J. St.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...kadetternas
»Kadetter« - förkortning av »Konstitutionellt-demokratiska partiet«, den ryska liberala, monarkistiska bourgeoisins parti, som också kallade sig »Folkfrihetens« parti. Kadettpartiet bildades i oktober 1905. Övers.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...otsovismens
Otsovister - (av ordet »otosvat«=återkalla) kallades anhängarna av en opportunistisk småborgerlig strömning inom bolsjevikpartiet, vilken uppstod under reaktionsåren (1908-1912). Otsovisterna krävde att de socialdemokratiska deputerade skulle återkallas från riksduman och att bolsjevikerna skulle avstå från att arbeta i fackföreningarna och andra legala arbetarorganisationer. Övers
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...manilovism
Manilovism - liknöjdhet, overksamhet, tomt fantiserande. Manilov var en av personerna i Gogols bok »Döda själar«. Övers.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...sällskapet.«
Det är fråga om »sällskapet« Axelrod, Martov, Potresov m.fl., vilka inte underkastade sig andra partikongressens beslut och anklagade Lenin för »byråkratism«. J. St.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


J.V. Stalin (1879–1953):
»Om leninismens grunder«. (1924).

Hela texten finns även i PDF-filen lengrund.pdf (att läsa i Acrobat Reader, GV eller Xpdf).


Emil Tusen <generaldepoten@rambler.ru> Tue Jun 27 00:03:13 CEST 2000


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).