free web hosting | free website | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
Petropavlovsk var ett af de få ännu sjödugliga större skeppen i Port Arthur-flottan. Det var af 11.354 tons dräktighet och förde 4 st. 30,5 centimeters kanoner i rörliga torn. Under slaget den 13 hade amiral Makarow hissat sitt befälstecken å dess stortopp. Amiralen själf gick under med besättningen.

Ryska pansarskeppet »Petropavlovsk«.

Petropavlovsk var ett af de få ännu sjödugliga större skeppen i Port Arthur-flottan.  Det var af 11.354 tons dräktighet och förde 4 st. 30,5 centimeters kanoner i rörliga torn.  Under slaget den 13 hade amiral Makarow hissat sitt befälstecken å dess stortopp.  Amiralen själf gick under med besättningen.
Vidare --->    Ingång    <---Tillbaka

Bilden är godkänd för publicering af Generaldepotens Fotografiska Anstalt.
Förvaras åtkomligt.

Örlogsfartyg ifrån rysk-japanska kriget 1904-1905

Några andra sidor med liknande innehåll:


Ser bra ut i hvilken väfläsare som helst.
Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll:

Litteraturförteckning
Örlogsfartyg ifrån rysk-japanska kriget 1904-1905
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).