Petropavlovsk var ett af de få ännu sjödugliga större skeppen i Port Arthur-flottan. Det var af 11.354 tons dräktighet och förde 4 st. 30,5 centimeters kanoner i rörliga torn. Under slaget den 13 hade amiral Makarow hissat sitt befälstecken å dess stortopp. Amiralen själf gick under med besättningen.
free web hosting | free hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
Free Domain Name with Hosting from Network Solutions®!

Ryska pansarskeppet »Petropavlovsk«.

Petropavlovsk var ett af de få ännu sjödugliga större skeppen i Port Arthur-flottan.  Det var af 11.354 tons dräktighet och förde 4 st. 30,5 centimeters kanoner i rörliga torn.  Under slaget den 13 hade amiral Makarow hissat sitt befälstecken å dess stortopp.  Amiralen själf gick under med besättningen.
Vidare --->    Ingång    <---Tillbaka

Bilden är godkänd för publicering af Generaldepotens Fotografiska Anstalt.
Förvaras åtkomligt.

Örlogsfartyg ifrån rysk-japanska kriget 1904-1905

Några andra sidor med liknande innehåll:


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats. Grundadt 1997.

Innehåll:

Generaldepotens Fotografiska Anstalt.

Ryska Litteraturdepoten.

Emil Tusens Uppfostringsanstalt.

Generaldepotens Typografiska Anstalt.

Generaldepotens Förströelsedetalj.

Hävder och anor.

Generaldepotens Bibliografiska Anstalt.

Några skrifter, vilka kan nerladdas på en gång i en
enda fil vardera.  HTML-filerna lämpar sig vanligen bäst
för läsning på skärm, mens PDF-filerna merendels
lämpar sig bäst för utskrift.

Undantag ifrån detta utgör sådana texter, vilka
innehåller frakturstil men enbart i PDF-filen och
därför kan se bäst ut i denna även vid
läsning på skärm.

Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).