Detta slagskepp, 13.500 ton, sjösattes år 1902 och blef ej fullfärdigt förrän omedelbart innan flottans afsegling i oktober. 2:dra Stilla hafs-flottan har tre andra pansarfartyg af precis samma typ som »Knjas Suvarow«.
free web hosting | website hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Pansarfartyget »Knjas Suvorov«.

Detta slagskepp, 13.500 ton, sjösattes år 1902 och blef ej fullfärdigt förrän omedelbart innan flottans afsegling i oktober.  2:dra Stilla hafs-flottan har tre andra pansarfartyg af precis samma typ som »,Knjas Suvarow«.
Vidare --->    Ingång    <---Tillbaka

Bilden ofvan är godkänd för publicering af Generaldepotens Fotografiska Anstalt.
Förvaras åtkomligt.

Örlogsfartyg ifrån rysk-japanska kriget 1904-1905

Furst Suvorof var en rysk fältherre på 1700-talet. År 1940 regisserade Vsevolod Pudofkin (känd för »Sankt Petersburgs sista dagar«, »En mor«, »Minin och Poscharskij« m.fl. filmer) den historiska filmen »Suvorof« med Nikolaj Tscherkassof i hufvudrollen.

Bild ur Pudovkins film Suvorov

Några andra sidor med liknande innehåll:


Ser bra ut i hvilken väfläsare som helst.
Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll:

Litteraturförteckning
Örlogsfartyg ifrån rysk-japanska kriget 1904-1905
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).