Det japanska slagskeppet »Hatsuse«, som gick under utanför Port Arthur med mer än 400 man. »Hatsuse« tillhörde den eskader, som under befäl af amiral Nashiva kryssade utanför Port Arthur den 15 maj för att maskera landtruppernas landstigning i Liaotong-viken. Ryssarna hade natten förut lagt ut minor i farvattnet, och »Hatsuse« råkade stöta på några dylika och sprang i luften. »Hatsuse« var ett af den japanska flottans nyaste och starkaste skepp. Det var af 15.240 ton dräktighet och förde fyra 30,5 centimeters, fjorton 15 centimeters och tjugo 7,6 centimeters kanoner. Dess maskiner utvecklade 14.700 indikerade hästkrafter, och maximumhastigheten var 18 knop. Det stolta fartyget, som nu ligger på Gula hafvets botten, byggdes i England 1899.
free web hosting | free hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Slagskeppet »Hatsuse«.

Det japanska slagskeppet »Hatsuse«, som gick under utanför Port Arthur med mer än 400 man.
Vidare --->    Ingång    <---Tillbaka

Bilden är godkänd för publicering af Generaldepotens Fotografiska Anstalt.
Förvaras åtkomligt.

Örlogsfartyg ifrån rysk-japanska kriget 1904-1905

Några andra sidor med liknande innehåll:


Ser bra ut i hvilken väfläsare som helst.
Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll:

Litteraturförteckning
Örlogsfartyg ifrån rysk-japanska kriget 1904-1905
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).