Den japanske kryssaren »Yoshino«, som utanför Port Arthur kolliderade med »Kasuga« och sjönk. Samma dag som slagskeppet »Hatsuse« sprängdes af minor, kolliderade de båda kryssarna »Yoshino« och »Kasuga«. »Yoshino« erhöll en ofantlig läcka på styrbordssida och sjönk efter ett par minuter. Omkring 300 man gingo till botten med skeppet. »Yoshino« var en 2:dra klass kryssare på mer än 4000 ton, byggd 1892 på Armstrongs stora varf i närheten af Newcastle. Den var ett bland den japanska flottans mest snabbgående fartyg och förde 4 grofva pansarbrytande kanoner.
free web hosting | free hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Den japanske kryssaren »Yoshino«.

Den japanske kryssaren »Yoshino«, som utanför Port Arthur kolliderade med »Kasuga« och sjönk.
Vidare --->    Ingång    <---Tillbaka

Bilden är godkänd för publicering af Generaldepotens Fotografiska Anstalt.
Förvaras åtkomligt.

Örlogsfartyg ifrån rysk-japanska kriget 1904-1905

Några andra sidor med liknande innehåll:


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats. Grundadt 1997.

Innehåll:

Generaldepotens Fotografiska Anstalt.

Ryska Litteraturdepoten.

Emil Tusens Uppfostringsanstalt.

Generaldepotens Typografiska Anstalt.

Generaldepotens Förströelsedetalj.

Hävder och anor.

Generaldepotens Bibliografiska Anstalt.

Några skrifter, vilka kan nerladdas på en gång i en
enda fil vardera.  HTML-filerna lämpar sig vanligen bäst
för läsning på skärm, mens PDF-filerna merendels
lämpar sig bäst för utskrift.

Undantag ifrån detta utgör sådana texter, vilka
innehåller frakturstil men enbart i PDF-filen och
därför kan se bäst ut i denna även vid
läsning på skärm.

Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).