Om »Boyarin« ha gått de mest motsägande rykten. Än hette det, att kryssaren blifvit skjuten i sank, än att den stött på grund vid Dalny, än åter att den var fullkomligt oskadad. Enligt hvad vi erfarit ifrån pålitligaste källa, är emellertid »Boyarins« korta saga slut. Det vackra skeppet, som för några år sedan löpte af stapeln i Köpenhamn, existerar icke längre. Kryssaren har redan för en månad sedan rönt samma öde som så många andra af Port Arthur-eskaderns stolta skepp; den har stött på en af spärrningslinjens minor och sprungit i luften.
free web hosting | free hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Den ryske kryssaren »Bojarin«.

Den ryske kryssaren »Boyarin« totalt förolyckad i Talienwan-viken.
Vidare --->    Ingång     <---Tillbaka

Bilden är godkänd för publicering af Generaldepotens Fotografiska Anstalt.
Förvaras åtkomligt.

Örlogsfartyg ifrån rysk-japanska kriget 1904-1905

Några andra sidor med liknande innehåll:


Ser bra ut i hvilken väfläsare som helst.
Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll:

Litteraturförteckning
Örlogsfartyg ifrån rysk-japanska kriget 1904-1905
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).