Om »Boyarin« ha gått de mest motsägande rykten. Än hette det, att kryssaren blifvit skjuten i sank, än att den stött på grund vid Dalny, än åter att den var fullkomligt oskadad. Enligt hvad vi erfarit ifrån pålitligaste källa, är emellertid »Boyarins« korta saga slut. Det vackra skeppet, som för några år sedan löpte af stapeln i Köpenhamn, existerar icke längre. Kryssaren har redan för en månad sedan rönt samma öde som så många andra af Port Arthur-eskaderns stolta skepp; den har stött på en af spärrningslinjens minor och sprungit i luften.
free web hosting | free website | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Den ryske kryssaren »Bojarin«.

Den ryske kryssaren »Boyarin« totalt förolyckad i Talienwan-viken.
Vidare --->    Ingång     <---Tillbaka

Bilden är godkänd för publicering af Generaldepotens Fotografiska Anstalt.
Förvaras åtkomligt.

Örlogsfartyg ifrån rysk-japanska kriget 1904-1905

Några andra sidor med liknande innehåll:


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats. Grundadt 1997.

Innehåll:

Generaldepotens Fotografiska Anstalt.

Ryska Litteraturdepoten.

Emil Tusens Uppfostringsanstalt.

Generaldepotens Typografiska Anstalt.

Generaldepotens Förströelsedetalj.

Hävder och anor.

Generaldepotens Bibliografiska Anstalt.

Några skrifter, vilka kan nerladdas på en gång i en
enda fil vardera.  HTML-filerna lämpar sig vanligen bäst
för läsning på skärm, mens PDF-filerna merendels
lämpar sig bäst för utskrift.

Undantag ifrån detta utgör sådana texter, vilka
innehåller frakturstil men enbart i PDF-filen och
därför kan se bäst ut i denna även vid
läsning på skärm.

Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).