Den ryske kryssaren Askold, som svårt skadad efter slaget den 10 augusti lopp in till Shanghai för att reparera.
free web hosting | free hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Kryssaren »Askold«.

Den ryske kryssaren Askold, som svårt skadad efter slaget den 10 augusti lopp in till Shanghai för att reparera..
Vidare --->    Ingång    <---Tillbaka

Bilden är godkänd för publicering af Generaldepotens Fotografiska Anstalt.
Förvaras åtkomligt.

Örlogsfartyg ifrån rysk-japanska kriget 1904-1905

Några andra sidor med liknande innehåll:


Ser bra ut i hvilken väfläsare som helst.
Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll:

Litteraturförteckning
Örlogsfartyg ifrån rysk-japanska kriget 1904-1905
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).