„ Jag ville bara säga, att alla tankar, som få en väldig efterföljd, alltid äro enkla. Hela min tanke är den, att i fall lastbara människor sammansluta sig och bilda en kraft, så måste hederligt folk göra det samma. Det är ju så enkelt, det är.“

— Lev Tolstoj: »Krig och fred«
(epilogens första del, kapitel XVI).

free web hosting | free website | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

generaldepoten/real/Rysk_realism-node5.html

Litteraturförteckning.

Litteraturförteckning

 1. Skönlitteratur.
 2. Öfrigt läsestoff.
 3. Spelfilm.
 4. Svenska undertexter till några ryska filmer.
 5. Musik.
 6. Konst.

Då i trycket angifven förlagsort ej är tryckort,
står här förlagsort/tryckort.

Somliga af dessa böcker kunna finnas på en del offentliga bibliotek. Vill man veta hvar, kan man söka efter dem i Libris.


Skönlitteratur.


Somliga af dessa böcker kunna finnas på en del offentliga bibliotek. Vill man veta hvar, kan man söka efter dem i Libris.

 1. Skönlitteratur.
 2. Öfrigt läsestoff.
 3. Spelfilm.
 4. Svenska undertexter till några ryska filmer.
 5. Musik.
 6. Konst.
 7. Denna sidas början.


[Nästa] [Oppåt] [Bakåt]
Nästa: Om detta dokument … Opp: En blick på adertonhundratalets Bakåt: Sammanställning.


Öfrigt läsestoff.


Somliga af dessa böcker kunna finnas på en del offentliga bibliotek. Vill man veta hvar, kan man söka efter dem i Libris.

 1. Skönlitteratur.
 2. Öfrigt läsestoff.
 3. Spelfilm.
 4. Svenska undertexter till några ryska filmer.
 5. Musik.
 6. Konst.
 7. Denna sidas början.


[Nästa] [Oppåt] [Bakåt]
Nästa: Om detta dokument … Opp: En blick på adertonhundratalets Bakåt: Sammanställning.


I sammanhanget sevärda spelfilmer.

bild av omslaget till den sovjetiske skådespelaren och filmregissören Sergej Bondartjuks film »Mexiko i flammor« med den italienske skådespelaren Franco Nero i huvudrollen som den amerikanske journalisten John Reed

Svensk text till några ryska filmer.

 1. Skönlitteratur.
 2. Öfrigt läsestoff.
 3. Spelfilm.
 4. Svenska undertexter till några ryska filmer.
 5. Musik.
 6. Konst.
 7. Denna sidas början.


[Nästa] [Oppåt] [Bakåt]
Nästa: Om detta dokument … Opp: En blick på adertonhundratalets Bakåt: Sammanställning.


Musik.

 1. Skönlitteratur.
 2. Öfrigt läsestoff.
 3. Spelfilm.
 4. Svenska undertexter till några ryska filmer.
 5. Musik.
 6. Konst.
 7. Denna sidas början.


Konst.

 1. Skönlitteratur.
 2. Öfrigt läsestoff.
 3. Spelfilm.
 4. Svenska undertexter till några ryska filmer.
 5. Musik.
 6. Konst.
 7. Denna sidas början.


[Nästa] [Oppåt] [Bakåt]
Nästa: Om detta dokument … Opp: En blick på adertonhundratalets Bakåt: Sammanställning.


Detta papir är ursprungligen framställdt såsom pliktuppgift inom kursen i rysk litteraturhistoria RYS031 vid Slaviska institutionen, Lunds universitet vårterminen 1995 af Erik Jonsson <generaldepoten@rambler.ru>.
Uppgifterna om författarens namn få ej aflägsnas, utplånas eller eljest göras oläsliga.
För första gången offentliggjordt på Internätet/Världsväfven i januari 1998.
Copyright © 1998–2006 Erik Jonsson.
Förvaras åtkomligt.
Bäst före: nästa ändringsdatum.
Äldre versioner böra förstöras.
Denna sida är senast ändrad 6.8.2006 (den sjätte augusti år tvåtusensex).

Hela texten finnes här äfven beredd för utskrift i PDF-filen Ryskrealism.pdf (att läsa i Acrobat Reader, Xpdf eller GV) samt den komprimerade postscriptfilen Rysk_realism.ps.gz (att packa upp med gzip och läsa i Ghostview, GV eller GSView, hvilka kunna hämtas på ftp.sunet.se).
De utskriftsberedda PDF- och PostScript-filerna sakna dock de i HTML-filerna befintliga länkarna till andra dokument.


Ser bra ut i hvilken väfläsare som helst. Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll:

Litteraturförteckning

Örlogsfartyg ifrån rysk-japanska kriget 1904-1905

Om länkarna på denna och Generaldepotens öfriga sidor: