„ Jag ville bara säga, att alla tankar, som få en väldig efterföljd, alltid äro enkla. Hela min tanke är den, att i fall lastbara människor sammansluta sig och bilda en kraft, så måste hederligt folk göra det samma. Det är ju så enkelt, det är.“

— Lev Tolstoj: »Krig och fred«
(epilogens första del, kapitel XVI).

free web hosting | free hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

generaldepoten/real/Rysk_realism-node5.html

Litteraturförteckning.

Litteraturförteckning

 1. Skönlitteratur.
 2. Öfrigt läsestoff.
 3. Spelfilm.
 4. Musik.
 5. Konst.

Då i trycket angifven förlagsort ej är tryckort,
står här förlagsort/tryckort.

Somliga af dessa böcker kunna finnas på en del offentliga bibliotek. Vill man veta hvar, kan man söka efter dem i Libris.


Skönlitteratur.


Somliga af dessa böcker kunna finnas på en del offentliga bibliotek. Vill man veta hvar, kan man söka efter dem i Libris.

 1. Skönlitteratur.
 2. Öfrigt läsestoff.
 3. Spelfilm.
 4. Musik.
 5. Konst.
 6. Denna sidas början.


[Nästa] [Oppåt] [Bakåt]
Nästa: Om detta dokument … Opp: En blick på adertonhundratalets Bakåt: Sammanställning.


Öfrigt läsestoff.


Somliga af dessa böcker kunna finnas på en del offentliga bibliotek. Vill man veta hvar, kan man söka efter dem i Libris.

 1. Skönlitteratur.
 2. Öfrigt läsestoff.
 3. Spelfilm.
 4. Musik.
 5. Konst.
 6. Denna sidas början.


[Nästa] [Oppåt] [Bakåt]
Nästa: Om detta dokument … Opp: En blick på adertonhundratalets Bakåt: Sammanställning.


I sammanhanget sevärda spelfilmer.

bild av omslaget till den sovjetiske skådespelaren och filmregissören Sergej Bondartjuks film »Mexiko i flammor« med den italienske skådespelaren Franco Nero i huvudrollen som den amerikanske journalisten John Reed

 1. Skönlitteratur.
 2. Öfrigt läsestoff.
 3. Spelfilm.
 4. Musik.
 5. Konst.
 6. Denna sidas början.


[Nästa] [Oppåt] [Bakåt]
Nästa: Om detta dokument … Opp: En blick på adertonhundratalets Bakåt: Sammanställning.


Musik.

 1. Skönlitteratur.
 2. Öfrigt läsestoff.
 3. Spelfilm.
 4. Musik.
 5. Konst.
 6. Denna sidas början.


Konst.

 1. Skönlitteratur.
 2. Öfrigt läsestoff.
 3. Spelfilm.
 4. Musik.
 5. Konst.
 6. Denna sidas början.


[Nästa] [Oppåt] [Bakåt]
Nästa: Om detta dokument … Opp: En blick på adertonhundratalets Bakåt: Sammanställning.


Detta papir är ursprungligen framställdt såsom pliktuppgift inom kursen i rysk litteraturhistoria RYS031 vid Slaviska institutionen, Lunds universitet vårterminen 1995 af Erik Jonsson <generaldepoten@rambler.ru>.
Uppgifterna om författarens namn få ej aflägsnas, utplånas eller eljest göras oläsliga.
För första gången offentliggjordt på Internätet/Världsväfven i januari 1998.
Copyright © 1998–2018 Erik Jonsson.
Förvaras åtkomligt.
Bäst före: nästa ändringsdatum.
Äldre versioner böra förstöras.
Denna sida är senast ändrad 21.9.2018 (den tjugoförste september år tvåtusenaderton).

Hela texten finnes här äfven beredd för utskrift i PDF-filen Ryskrealism.pdf.
De utskriftsberedda PDF- och PostScript-filerna sakna dock de i HTML-filerna befintliga länkarna till andra dokument.


Ser bra ut i hvilken väfläsare som helst.

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.


Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll:

Litteraturförteckning

Örlogsfartyg ifrån rysk-japanska kriget 1904-1905

Om länkarna på denna och Generaldepotens öfriga sidor: